Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
20. avgust 2010.

 

37. meĐunarodno svetovanje SlovaČkog druŠtva za hemijsko inŽenjerstvo
24–28. maj 2010. godine, Visoke Tatre, Slovačka

 

Konferenciju je organizovalo Slovačko društvo za hemijsko imženjerstvo u saradnji sa Institutom za hemijsko i biohemijsko inženjerstvo Slovačkog tehnološkog univerziteta. Cilj konferencije je predstavljanje najnovijih rezulatata istraživanja i tehničkih i tehnoloških dostignuća u oblasti hemijskog i biohemijskog inženjerstva, primene mašinstva u hemiji, kontrole procesa u hemijskoj i prehrambenoj industriji, sa posebnim akcentom na racionalno korišćenje izvora energije, ekologiju i upravljanje rizicima.

Učesnici su svoje rezultate predstavili u okviru sednice usmenih predavanja i posterske sednice, a imali su priliku da čuju i veoma zanimljiva plenarna predavanja i predavanja po pozivu. Svi predstavljeni radovi objavljeni su u zborniku saopštenja sa skupa na CD-ROM-u.

Predstavnik Instituta tehničkih nauka SANU, dr Branimir Jugović, na ovom skupu je uspešno prezentovao dva rada, koja su u celosti objavljena u zborniku saopštenja:

Improved electrolyte for zinc-polyaniline batteries
B.Z. Jugović, T. Lj. Trišović, J. Stevanović, M. Gvozdenović, B.N. Grgur

Characteristics of polyaniline lead-dioxide power sources
M. M. Gvozdenović, T. Lj.Trišović , J. S. Stevanović, B. Z. Jugović, B. N. Grgur

Radovi su postigli zapažen odziv, s obzirom na rastuće interesovanje za ovu oblast i imajući u vidu da elektrohemijski izvori o kojima je bilo reči u ovim radovima, zadovoljavaju tri E kriterijume koji su ključni za praktičnu primenu.

Detaljnije informacije o konferenciji: https://sschi.chtf.stuba.sk/call.htm

 

KONTAKT:

dr Branimir Jugović
Institut tehničkih nauka SANU
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: branimir.jugovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU