Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
10. avgust 2020.

 

Uspeh saradnika ITN SANU na meĐunarodnom takmiČenju INVENTIONS vs COROna


Na nedavno održanom međunarodnom takmičenju „INVENTIONS vs CORONA – Invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19", na kome su učestvovali istraživači iz 35 zemalja sa 202 pronalaska, prof. dr Vladimir Pavlović, naučni savetnik ITN SANU, i dr Suzana Filipović, naučni saradnik ITN SANU, nagrađeni su bronzanom medaljom za razvoj antimikrobnih i antivirusnih materijala za prevenciju širenja korona virusa i drugih patogenih bioaerosola iz ventilacionih uređaja – Eco Solutions for Preventing Spreading of Covid 19 and Other Hazardous Bioaerosols (Antimicrobial Materials based on TiO2 and Plant Extracts).

Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije udruženja pronalazača (International Federation of Inventors Associations – IFIA), a istraživačka grupa prof. Pavlovića je bila jedini učesnik iz Srbije. Pored dr Vladimira Pavlovića i dr Suzane Filipović, u nagrađenom multidisciplinarnom istraživačkom timu bili su i dr Branislav Vlahović, redovni profesor Centralnog univerziteta Severne Karoline (SAD), dr Vera Pavlović, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Pavle Mašković, vanredni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, i dr Predrag Petrović, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu.

 

Bronze Certificate -Inventions vs Corona

 

Kontakt:

dr Suzana Filipović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: suzana.filipovic@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU