Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
15. septembar 2008.

 

ELECTROCERAMICS XI
Univerzitet u Mančesteru, Engleska, 31. avgust – 4. septembar 2008.


U periodu od 31.avgusta do 4. septembra 2008. godine dr Lidija Mančić, naučni saradnik ITN SANU, boravila je u Mančesteru, Engleska, gde je učestvovala u radu XI internacionalne konferencije o elektrokeramičkim materijalima (Electroceramics XI - University of Manchester, UK). Odlazak na konferenciju podržan je sredstvima Ministarstva za nauku i projektom 142010.

Konferencija se održava svake druge godine tokom proteklih dvadesetak godina i u osnovi je posvećena razvoju elektrokeramičkih materijala (multiferoicima, piezoelktricima, senzorima, termistorima, varistorima, poluprovodnicima i superprovodnicima) i njihovoj primeni. Od 2006.godine ova konferencije uključuje i Akciju COST 539 kao jedan od 14 simpozijuma koji se bave inovacijama i interakcijama različitih istraživanja u ovoj veoma širokoj naučnoj oblasti.

Na konferenciji je učestvovalo oko 500 učesnika iz četrdesetak zemalja. Konferencija je otvorena plenarnim predavanjem prof. G.Messinga sa Penn State Univerziteta na temu: Textured Piezoelectrics - Academic Curiosities or Commercial Contenders? dok je poslednjeg dana održan radni sastanak o značajnijim tehnikama karakterizacije nanomaterijala.
 


Dr Maria Eugenia Rabanal (University Carlos III, Madrid) i dr Lidija Mančić (ITN SANU) na konferenciji Electroceramics XI

 
Dr Lidija Mančić je na konferenciji usmeno saopštila rad pod naslovom:YAG:Ce3+ nanostructured particles obtained via spray pyrolysis of polymeric precursor solution, autora L. Mančić, K. Marinković, B. Marinković, M. Dramićanin i O. Milošević, a učestvovala je i kao koautor rada Mechanochemical synthesis of bismuth ferrite, autora Z. Marinković-Stanojević, L. Mančić, T. Srećković i B. Stojanović.

 

 

Detaljnije informacije o konferenciji: www.electroceramics11.co.uk i www.cost539.cms-bg.net

 

 

KONTAKT

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lydia@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU