Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
28. septembar 2010.

 

X MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O NANOSTRUKTURNIM MATERIJALIMA
NANO 2010

Univerzitet La Sapijenca, Rim, Italija, 13–17. septembar 2010

 

 

Međunarodna konferencija posvećena nanostrukturnim materijalima (NANO) održava se svake druge godine u organizaciji Međunarodnog komiteta za nanostrukturne materijale sa ciljem da okupi istaknute naučne radnike i inženjere čiji je rad posvećen primeni novih koncepata u razvijanju ove veoma atraktivne naučne oblasti. Konferencija NANO 2010 održana je u Rimu na Univerzitetu La Sapijenca (La Sapienza). To je deseta medjunarodnu konferenciju o nanostrukturnim materijalima; prethodne konferencije su održane u Kankunu (Meksiko, 1992), Štutgartu (Nemačka, 1994), Koni (Havaji, 1996), Stokholmu (Švedska, 1998), Sendaiju (Japan, 2000), Orlandu (USA, 2002), Visbadenu (Nemačka, 2004), Bangaloru (Indija, 2006) i Rio de Žaneiru (Brazil, 2008).

Na konferenicji je održano 10 plenarnih predavanja u kojima su vodeći istraživači kao što su S.D. Bejder (S.D. Bader), F. Fogel (V. Vogel), H.L. Taler (H.L. Tuller), F. Karuzo (F. Caruso), S.J. Ču (S.Y.Chou) i H. Arakava (H. Arakawa), predstavili rezultate svojih istraživanja; 73 predavanja po pozivu; 253 predavanja u okviru 6 paralelnih sekcija i predstavljeno je 563 postera. Konferenciju je otvorio organizacioni odbor u sastavu Dino Fjorani (Dino Fiorani, Nacionalni istraživački savet, Italija), Enriko Traverza (Enrico Traversa, Univerzitet Tor Vergata, Italija), Elizabeta Agostineli (Elisabeta Agostinelli, Nacionalni istraživački savet, Italija), Kamanio Čatopadijaj (Kamanio Chattopadhyay, Međunarodni komitet za nanostrukturne materijale) i Marija Sabrina Sarto (Maria Sabrina Sarto, Univerzitet La Sapijenca). Na konferenciji se diskutovalo o brojnim temmama kao što su klasteri atoma, 1D nanostrukture, 2D i 3D samoorganizujuće nanostrukture, funkcionalizacija površina, modelovanje i simulacija nanostruktura, nanokatalizatori, nanobiotehnologije, organsko-neorganski hibridni materijali, nanomateriali za informacione tehnologije i primenu u energetici, nanoelektronika, nanosenzori i ostalo.

Autor ovog izveštaja, dr Lidija Mančić, je u okviru sekcije Materials with controlled nanostructure via chemical methods održala predavanje pod nazivom Soft chemistry routes for synthesis of rare earth oxide nanoparticles with well defined morphological and structural characteristics, dok je kao koautor učestvovala i u radu poster sekcija sa koleginicama iz Instituta za multidisiplinarana istraživanja, i to sa dr Slavicom Savić na radu Microctructural and electrical changes in nickel manganite powder induced by additional mechanical activation,  i dr Katarinom Vojisavljevic na radu Correlation between mechanically induced defects and photoluminescence in ZnO ceramics.

Prema odluci Medjunarodnog komiteta za nanostrukturne materijale, sledeća NANO konferencija biće održana u Grčkoj 2012. godine.
 
Otvaranje konferencije: organizacioni odbor prof. Enriko Traverza, dr Dino Fjorani,   prof. Kamanio Čatopadijaj i prof. Marija Sabrina Sarto
Dr Lidija Mančić ispred Univerziteta La Sapienza
Dr Slavica Savić i dr Katarina Vojisavljević iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja iz Beograda


KONTAKT

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU