Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
13. septembar 2011.

 

Sedma meĐunarodna konferencija o mehanohemiji i mehaniČkom legiranju – Income 2011

Herceg Novi, Crna Gora, 31. avgust – 3. septembar 2011.

 


Učesnici konferencije

Otvaranje
Diskusija

Koktel
 

U periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2011. godine, održan je međunarodni skup pod nazivom VII International Conference on Mechanical Activation and Mechanical Alloying (INCOME 2011). Radni deo se održavao u Herceg Novom, jednom od najlepših gradova u Crnoj Gori, u Hotelu Hunguest Sun Resort. Konferenciji je prisustvovalo preko sto naučnika iz celog sveta (Srbija, Rusija, Španija, Ukrajina, Japan...). Konferenciju je organizovalo Društvo za istraživanje materijala Srbije pod pokroviteljstvom Međunarodne asocijacije za mehanohemiju, a domaćin je bio čuveni japanski naučnik Mamoru Sena.

Na početku konferencije, prof. Mamoru Sena i prof. Dragan Uskoković poželeli su dobrodošlicu svim učesnicima i kratko su nas upoznali sa planom i programom skupa, kao i sa istorijom održavanja INCOME konferencija. Konferencija je obuhvatala preko 20 usmenih izlaganja i oko 80 postera.

Saradnici Instituta tehničkih nauka SANU predstavili su se na ovoj konferenciji sa tri rada u okviru posterske sesije: Influence of Mechanochemical Activation on Sintering of Cordierite Ceramics with the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive (autora: N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V. Pavlović; rad je predstavila dr Nina Obradović), Mechanochemically-Assisted Synthesis And Characterization of Zr-Doped Hydroxyapatite Nanopowders (autora: M.J. Lukić, A. Stanković,  Lj. Veselinović, S.D. Škapin, S. Marković, D. Uskoković) i The Morphology, Structure and Luminescent Properties of Gd2o3:Eu Synthesized by Aerosol Route and High Energy Ball Milling (autora: M.E. Rabanal, I. Barroso, L.S. Gómez, O. Milošević).

INCOME 2011 je protekao u izlaganju i sumiranju najnovijih rezultata i ukazavanju na nove trendove u oblasti mehaničke aktivacije. Opšta ocena je da su svi učesnici dali doprinos ovoj grani nauke, kao i da je organizacija konferencije bila na veoma visokom nivou. Sledeća INCOME konferencija održaće se 2013. godine u Krakovu.

 

 

 

Posterska sesija

dr Nina Obradović
Miodrag Lukić i mr Ana Stanković

Posterska sesija

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU