Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
20. septembar 2011.

 

The First Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC)

Krajova, Rumunija, 7-10. septembar 2011.

 

U periodu od 07. septembra do 10. septembra 2011. godine, održana je konferencija pod nazivom The First Central and Eastern Europe Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC). Radni deo se održavao u Krajovi, jednom od najstarijih i najlepših gradova u Rumuniji, u zgradi Univerziteta u Krajovi. Konferenciji je prisustvovalo preko 300 naučnika iz celog sveta (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Rusija, Amerika, Japan, Austrija, Velika Britanija, Škotska, Nemačka, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Litvanija, Koreja, Kina, Poljska...). Konferenciju je organizovao Andrej Rotaru, dvadesetsedmogodišnji Rumun, student doktorskih studija u Škotskoj, a sin dekana Univerziteta u Krajovi.

Otvaranje konferencije je organizovano u zgradi Filharmonije, a potom je upriličen koktel. Prvo je Andrej Rotaru poželeo dobrodošlicu svim učesnicima i kratko nas upoznao sa planom i programom konferencije. TA instruments i Netzsch su bili glavni sponzori konferencije, pored još 20-tak drugih sponzora. Održano je više od 20 plenarnih predavanja i predavanja po pozivu, preko 50 usmenih izlaganja i predstavljeno je oko 150 postera u okviru poster sesija. Konferencija je protekla u sumiranju i izlaganju najnovijih rezultata i ukazavanju na nove trendove u oblasti termalnih analiza (nove uređaje i nove materijale na koje je primenjiva ova grupa termalnih analiza – DTA, DSC, kalorimetrija, mikrokalorimetrija i sl.). Opšta ocena je da je svako od učesnika dao svoj doprinos ovoj grani nauke, da je organizacija konferencije bila izuzetno dobra. Sledeća konferencija ove vrste održaće se 2013. godine u Vilnijusu, u Litvaniji.

Na konferenciji sam učestvovala kao predavač po pozivu. Održala sam predavanje pod nazivom Dehydration kinetics investigation on refractory concrete during sintering using DTA method, autora: N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović. Pored toga, bila sam i predsedavajući sesije koja se odnosila na mehaničku aktivaciju i legiranje (moju primarnu sferu interesovanja).

Pored brojnih kontakata sa eminentnim naučnicima iz ove oblasti (Jaroslav Šestak, Petru Rotaru,...) utvrđena je i saradnja sa G-đom Judit Simon, glavnom urednicom časopisa Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Moj rad sa ove konferencije već je prihvaćen za objavljivanje u tom časopisu (N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović, Dehydration investigations of a refractory concrete using DTA method, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI: 10.1007/s10973-011-1880-3).

 

Detaljnije informacije: https://www.ceec-tac.org/

 

KONTAKT

dr Nina Obradović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 20 27 203
e-mail: nina.obradovic@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU