Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
25. septembar 2018.

 

Usvojen Pravilnik o sprovoĐenju Platforme za otvorenu nauku MPNTR u Institutu tehniČkih nauka SANU

 

Na osnovu Platforme za otvorenu nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanja i inovacije, Institut tehničkih nauka SANU usvojio je Pravilnik o sprovođenju Platforme za otvorenu nauku MPNTR.

U skladu sa Pravilnikom, svi istraživači zaposleni u ITN SANU imaće obavezu da u Digitalni arhiv izdanja SANU – DAIS, koji služi i kao digitalni institucionalni repozitorijum ITN SANU, deponuju elektronske verzije svih naučnih publikacija nastalih kao rezultat naučnih istraživanja koja se realizuju u ITN SANU, a naročito onih koje su nastale kao rezultat projekata koje finansira MPNTR. Publikacije će biti dostupne u režimu otvorenog pristupa u skladu sa principima tzv. zelenog otvorenog pristupa.

 

Integralni tekst Pravilnika dostupan je na sledećoj adresi: https://www.itn.sanu.ac.rs/images/Pravilnik_o_sprovodjenju_Platforme_za_otvorenu_nauku_MPNTR-2018.pdf

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU