Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
21. oktobar 2008.

 

 

 
Sedma konferencija
Brazilskog druŠtva za istraŽivanje materijala

28. septembar – 2. oktobar 2008, Guaruža, Brazil
Prof. Danilo Suvorov (Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia), prof. Dragan Uskoković, prof. Jose Arana Varela i prof. Paulo Roberto Bueno (Hemijski institut UNESP, Araraquara, SP, Brazil), s leva nadesno, na Koktelu dobrodošlice.
Prof. Enrico Traversa (u društvu sa prof. D. Uskokovićem) održao je zapaženo predavanje po pozivu o ulozi i značaju nanostrukturnih materijala u rešavanju ključnih problema održivog razvoja.
Prof. Fernando Rizzo, sa Katoličkog Univerziteta u Rio de Žaneiru, sa kojim naš institut ima višegodišnju saradnju, održao je zapaženo predavanje o strategiji razvoja novih materijala u Brazilu.

U okviru tri poster sednice, više od 1000 posterskih predavanja je saopšteno na Konferenciji.

Poster radovi su bili veoma dobro posećeni, sa živom diskusijom učesnika Konferencije.
 
Prof. Dragan Uskoković i prof. Danilo Suvorov u retkim trenucima odmora.
 

Sedma godišnja konferencija Brazilskog društva za istraživanje materijala ovoga puta je održana u Guaruži (Guarujá), njihovom poznatom turističkom mestu, koje se nalazi sedamdesetak kilometara istočno od Sao Paola na samoj obali Atlantskog okeana. Konferencija je sadržala 9 plenarnih predavanja i 14 simpozijuma sa 46 radova po pozivu, sa nekoliko stotina usmenih izlaganja (tridesetak po simpozijumu) i više od 1000 postera, tako da je sve zajedno skoro 1500 radova predstavljeno od strane istraživača iz cele zemlje i inostranstva.

Simpozijumi su bili, poput sličnih Godišnjih konferencija društava za istraživanje materijala, posvećeni sledećim temama:

A: Novi hibridni organsko-neorganski multifunkcionalni materijali;
B: Polimerni nanokompoziti za pakovanje i druge inženjerske primene;
C: Mehaničko ponašanje tankih filmova, površina i prevlaka;
D: Sinteza, procesiranje, karakterizacija i primena praškastih materijala;
E: Naučni susret posvećen Inter-Američkoj saradnji u oblasti materijala;
F: Elektrohemija bioloških i nanostrukturnih materijala;
G: Teorijska i eksperimentalna istraživanja u razvoju novih materijala;
H: Nanomaterijali i nanotehnologije za primenu u biotehnologijama i poljoprivredi;
I: Šesti Brazilski simpozijum o elektrokeramici;
J: Primena lasera kod procesiranja materijala;
K: Mikroanaliza;
L: Visokorezoluciona elektronska mikroskopija;
M: Elektronska mikroskopija u industriji;
N: Mikro i nanometrologija;
Kurs iz elektronske mikroskopije.

Svečano otvaranje Konferencije je održano u nedelju 28. septembra popodne i bilo je više ceremonijalnog karaktera. O istorijatu Konferencije govorili su čelni ljudi Društva, kao i o tome šta se očekuje od ovogodišnje konferencije. Najznačajnija stvar koja se mogla čuti jeste omasovljavanje kroz koje su prošle ove godišnje Konferencije, počev od prve održane 2002. godine, kada je saopšteno oko 300 radova, do ove, Sedme konferencije za koju je prijavljeno oko 1500 radova. Nakon tog dela pozdravnih govora, muzički hor je otpevao splet brazilskih i inostranih pesama. Svečano otvaranje je završeno koktelom dobrodošlice, ali je kiša sprečila da se on održi u divnom južnoameričkom ambijentu pored prekrasnog bazena, pa je priređen u zatvorenom prostoru, gde su održavane i druge Konferencijske aktivnosti.

Plenarne sednice, čak i one koje su održavane kasno popodne sve do 19.30 časova, bile su veoma dobro posećene. Isti je slučaj i sa usmenim izlaganjima po pojedinim simpozijumima i poster sednicama. Sva glavna predavanja, uključujući i veliki deo izlaganja na simpozijumima, bila su na engleskom jeziku, dok je mali broj predavanja na simpozijumima, koji su se održavali paralelno, bio na portugalskom jeziku uz vrlo živu diskusiju. Svi posteri su bili na engleskom jeziku.

U okviru Simpozijuma I o elektrokeramici, održao sam predavanje po pozivu «Strategies for the molecular-level design of fine particles for contemporary electroceramic technologies», gde sam saopštio naša najnovija istraživanja iz ove oblasti. Predavanje je naišlo na značajno interesovanje učesnika, tako da je izazavalo živu diskusiju.

Interesantno je poređenje aktivnosti brazilskog Društva za istraživanje materijala i sličnih društva u svetu. Brazilska konferencija u velikoj meri ima nacionalni karakter, tako da je broj inostranih učesnika relativno mali (maksimalno 5-10%), a cilj Društva je da podstakne saradnju među domaćim istraživačima. Inostrani učesnici su uglavnom bili predavači po pozivu i to su u velikoj meri istraživači sa kojima Društvo sarađuje ili oni sa kojima bi se mogla ostvariti saradnja. Po broju radova, ova konferencija je znatno manja od sličnih američkih konferencija i najbliža je EUROMAT konferencijama Federacije evropskih društava za materijale (FEMS) i E-MRS, koje se održavaju svake godine u Strazburu i Varšavi. Takođe je interesantno da se na ovoj konferenciju ne dodeljuju nagrade za najbolje radove, kao što je to slučaj sa konferencijama sličnih društava u svetu.

U okviru Konferencije održana je veoma zapažena izložba opreme za sintezu i karakterizaciju materijala istaknutih svetskih proizvođača uređaja i instrumenata. Iako su to bili mahom njihovi ekskluzivni zastupnici za Brazil, od njih su se mogle dobiti korisne informacije i podaci.

Nakon Konferencije bio sam gost prof. Varele na Universidade Estadual Paulista, UNESP, u Araraquari, koja je oko 350 km udaljena od mesta održavanja Konferencije. U Hemijskom institutu sam se upoznao sa programom istraživanja, eksperimentalnim mogućnostima i sistemom obrazovanja i rada. Tu sam imao divnu diskusiju sa njihovim saradnicima i uverio se u njihove velike mogućnosti.

Generalno posmatrano, to je bila jedna uspešna turneja i posebno zadovoljstvo je bilo što je to moja prva poseta Brazilu i uopšte Južnoj Americi. Uverio sam se u njihovu ljubaznost i ogromne potencijale koji će im zasigurno u budućnosti omogućiti značajno bolji standard života od onog koji danas imaju.

Detaljnije informacije: https://www.sbpmat.org.br/7meeting/

 

KONTAKT

Prof. dr Dragan Uskoković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail:uskok@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU