Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
14. oktobar 2009.

 

Saradnja izmeĐu Instituta tehniČkih nauka SANU i Gugla kroz Partnerski program „Gugl knjige“

 

Institut tehničkih nauka SANU uključio se u Partnerski program „Gugl knjige“ (Google Book Search Partner Program) u julu 2009. godine, tako što je korisnicima ovoga servisa ponudio osam knjiga na engleskom jeziku objavljenih tokom poslednjih šest godina:

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference YUCOMAT ; 2003 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2003. – XXXIX, 141 p. ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2004 ; edited by Uskoković, Dragan P. –Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2004. – XXXIX, 139 p. : tables ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society Conference ; 2005 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2005. – XLIX, 191 p. : tables ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2006 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2006. – XLI, 163 p. : tables ; 24 cm

Programme and the Book of Abstracts / Yugoslav Materials Research Society. Conference ; 2007 ; edited by Uskoković, Dragan P. – Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2007. – LI, 202 p. ; 24 cm

Calcium Phosphate Ceramics - Bioresorbable Polymer Composite Biomaterials : from synthesis to applications : (1999-2007) / edited by Dragan P. Uskoković & Nenad L. Ignjatović. - Belgrade : Institute of Technical Science of SASA, 2007 (Belgrade : Cicero). - VIII, 406 p. : illustr. ; 24 cm

Programme and The Book of Abstracts / Tenth Annual Conference YUCOMAT 2008, Herceg Novi, September 8-12, 2008 ; organized by Materials Research Society - Serbia, Materials Research Society - Montenegro and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2008 (Belgrade : Čigoja). - XLIV, 187 p. ; 24 cm

Programme and The Book of Abstracts / Eleventh Annual Conference YUCOMAT 2009, Herceg Novi, August 31 – September 4, 2009 ; organized by Materials Research Society of Serbia and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts under the auspices of Federation of European Materials Societies, Belgrade ; [editor Dragan P. Uskoković]. - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2009 (Belgrade : Čigoja). - L, 219 p. ; 24 cm

Elektronske verzije publikacija obuhvaćenih Partnerskim programom pohranjene su na Guglovom serveru, a korisnici mogu da vide oko 20 posto njihovog sadržaja, bez mogućnosti štampanja ili kopiranja.

Partnerski program „Gugl knjige“ omogućava izdavačima, autorima i drugim nosiocima autorskih prava da svoje publikacije potpuno besplatno promovišu na internetu posredstvom „knjižare“ Google Books. Upravo zbog toga ovaj program pruža velike mogućnosti malim izdavačima i naučnim institutima koji uglavnom objavljuju nekomercijalna izdanja. Korisnicima se na uvid mogu staviti i publikacije čiji su tiraži odavno rasprodati.

Guglov pretraživač knjiga omogućava brzo i lako pronalaženje publikacija, ali i adresa na kojima se one mogu nabaviti (u knjižarama, posredstvom elektronskih servisa ili kod izadavača). Izdavači ili autori koji učestvuju u programu šalju svoje publikacije Guglu (primerak odštampane publikacije – poštom, ili elektronsku verziju – korišćenjem odgovarajuće maske u okviru korisničkog profila). Pristigle knjige prolaze kroz OCR obradu i automatsko indeksiranje. Taj proces obično traje nekoliko sedmica (za elektronske verzije knjiga na engleskom jeziku). Nakon toga, prikaz knjige, dopunjen osnovnim podacima o izdanju, ključnim rečima iz indeksa (nastalog prilikom obrade) i linkovima ka izdavaču ili distributerima, postaje dostupan korisnicima. S obzirom da je kompletan tekst publikacije indeksiran i pretraživ, knjiga se prilikom pretraživanja može pojaviti među rezultatima čak i ako stranica na kojoj se zadati termin nalazi nije dostupna korisnicima. Osim toga, indeks Guglovog pretraživača knjiga potpuno je inkorporiran u indeks koji koristi Google.com, tako da se tražene knjige mogu naći i upitom postavljenim u Guglovom opštem pretraživaču.

Učesnici u Partnerskom programu mogu da uređuju svoj korisnički profil po potrebi – mogu da šalju nove publikacije, da menjaju, dopunjavaju i ispravljaju podatke o knjigama koje su već uključene u program, da prate posećenost stranica sa svojim publikacijama (iz kojih krajeva sveta dolaze korisnici koji su pregledali knjige, broj poseta, broj pregledanih strana itd. – za sve knjige ili za svaku pojedinačno).

Izdavačima su na raspolaganje stavljena vrlo detaljna uputstva o tome kako se publikacije pripremaju za slanje i kako se šalju (https://books.google.com/support/) na tridesetak jezika, među kojima je i srpski. Ukoliko im je potrebna bilo kakva dodatna pomoć, mogu se obratiti Guglovom timu za tehničku podršku.

Slične vesti:

2. februar 2010.
Knjige apstrakata Konferencije mladih istraživača „Nauka i inženjerstvo novih materijala“ u Guglovoj pretrazi knjiga

 

KONTAKT:

Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU