Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
14. oktobar 2010.

 

IV srpski kongres za mikroskopiju
Beograd, 11-12. oktobar 2010.

 


U periodu od 11. do 12. oktobra 2010. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu je održan IV srpski kongres za mikroskopiju. Kongres su organizovali Srpsko društvo za mikroskopiju, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Kongres je održan sa ciljem da se naučnicima pruži prilika da predstave najnovije rezultate svojih istraživanja vezanih za razvoj različitih tehnika mikroskopije u karakterizaciji materijala i njihovoj primeni u biloškim sistemima, kao i najznačajnija tehnička dostignuća u ovim oblastima.

Na kongresu su održana dva plenarna predavanja, četiri predavanja po pozivu, 21 usmeno predavanje u okviru dve sekcije (Nauka o materijalima i Prirodne nauke i biomedicina) i prikazana su 42 postera.

Saradnici Instituta tehničkih nauka SANU su na ovom kongresu veoma uspešno predstavili rezultate svojih istraživanja: u okviru sekcije „Nauka o materijalima“, saopšten je rad Structural analyses of sintered MT and BZT ceramics, autora S. Filipović, N. Obradović i V. Pavlović, za koji je Suzana Filipovic dobila nagradu za najbolju usmenu prezentaciju, dok je dr Tamara Ivetić za rad Microstructure development and electrical properties of NiO doped alpha-Fe2O3, autora T. Ivetić, M. V. Nikolić, P. M. Nikolić, V. Pavlović,O. S. Aleksić dobila nagradu za najbolji poster.

 

KONTAKT:

Suzana Filipović
Insitut tehničkih nauka SANU
tel: +381 11 2027203
email: suzana.filipovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU