Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
2. oktobar 2012.

 

XI meĐunarodna konferencija o nanostrukturnim materijalima – NANO 2012

 

U periodu od 26. do 31.avgusta na Rodosu (Grčka) održana je XI međunarodna konferencija o nanostrukturnim materijalima – NANO 2012 u organizaciji Univerziteta Rutgers iz SAD, Nacionalnog centra za naučna istraživanja „Demokritos“ iz Grčke i Međunarodnog odbora za nanostrukturne materijale. Ova konferencija se održava svake druge godine već dvadeset godina unazad i predstavlja jedan od najznačajnijih skupova naučnika iz oblasti sinteze, karakterizacije i primene nanomaterijala. O kvalitetu predavanja najbolje govore brojna imena predavača, medju kojima posebno treba izdvojiti sledeca:

Prof. Daniel Shechtman, Technion, Izrael (dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 2011)
Quasi Periodic materials discovery

Prof. Herbery Gleiter, podpredsednik Nemačke akademije nauka
Glasses with nanometer sized microstructures: A new kind of amorphous materials

Dr Subra Suresh, Nacionalna fondacija za nauku, SAD
Nano Science for materials engineering and for the study of human diseases

Dr Orlando Auciello, izborni predsednik Društva za istraživanje materijala, SAD
Science and technology of multifunctional ultra-nanocrystalline diamond films and applications to a new generation of industrial Micro / Nanoelectronic, MEMS / NEMS and biomedical devices / systems

Prof. R. W. Siegel, Odeljenje za nauku o materijalima i inženjerstvo materijala i Rensselaer Centar za nanotehnologiju Rensselaer Politehničkog instituta, Troj, Njujork, SAD
Nanostructured materials 20 years later

Dr Julie A. Christodoulou, Kancelarija za pomorska istraživanja, SAD
Nanostructured materials in the digital age: The implications of ICME and MGI for research.

 

 

Dr Lidija Mančić je na ovoj konferenciji prezentovala najnovije rezultate istraživanja iz oblasti sinteze i karakterizaicje optički aktivnih materijala, nakon čega su usledile i diskusije sa prof. dr Ericom Jordanom (Univerzitet u Konektikatu), prof. dr Violom Acoff (Univerzitet u Alabami), prof. dr Rumianom Kotsilkovom (Bugarska akademija nauka) i prof. dr Inas Ahmed Kamal E Zawawi (Nacionalni istraživački centar iz Egipta) u vezi sa metodama sinteze koje razvijamo i budućim koracima koji bi doveli do saradnje u istraživanjima od zajedničkog interesa.

Detaljnije informacije o konferenciji: https://www.nano2012.org/index.php

 

KONTAKT

dr Lidija Mančić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 107
e-mail: lidija.mancic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU