Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
20. novembar 2008.

 

Second INTERNATIONAL CONGRESS ON CERAMICS
Palazzo della Gran Guardia, Verona, Italija, 29. 6 - 4. 7. 2008.

 

U periodu od 29. juna do 4. jula 2008. godine, dr Tamara Ivetić, istraživač-saradnik Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, učestvovala je na Drugom kongresu o keramici (Second International Congress on Ceramics – ICC2), koji je održan u Veroni, Italija. Njeno učešće finansiralo je Ministarstvo za nauku i tehnološki Republike Srbije.

International Ceramics Federation (ICF) odobrava i promoviše organizaciju International Congress on Ceramics (ICC). Svake dve godine ICF imenuje jedno nacionalno keramičko društvo, kao predstavnika većeg regiona, koje će organizovati sledeći ICC kongres.

 

Dr Tamara Ivetić ispred Grand Guardia palate

Dr Tamara Ivetić ispred rimske ARENE

Prof. dr Michitaka Ohtaki sa Kyushu University, Fukuaka, Japan i dr Tamara Ivetić ispred njene poster prezentacije
Dr Olivera Nešković, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd; Vlada Nešković i dr Tamara Ivetić (sa leva nadesno)
Prof. dr V.D. Krstić, Department of Mechanical and Materials Engineering, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada; Prof. dr Vera Petrović, Viša elektrotehnička škola, Beograd, dr Tamara Ivetić (s leva nadesno, sede); dr Nina Obradović, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd i dr V. Spasojević, Institut za nuklearne nauke „Vinča” (sa leva nadesno, stoje)
 

Glavni ciljevi ovih kongresa su:

  • podsticanje rasprave o statusu, perspektivama i prioritetima različitih profesija (političara, ministara, industrijalaca, naučnika i tehničara) koje su uključene u upravljanje u nauci, tehnologiji, proizvodnji i prodaji keramičkih materijala;
  • definisanje smernica za održivi razvoj na globalnom nivou zasnovano na dubokoj analizi i upoređivanju različitih praksi, itd.

ICF je poverio organizaciju ICC2 Evropskom keramičkom društvu (European Ceramic Society –ECerS), kao federaciji evropskih društava, i Italijanskom keramičkom društvu, koje je poslove vezane organizaciju naučnih aspekata konferencije poverilo Institutu za istraživanje i tehnologiju keramike iz Faence (ISTEC – Institute of Sciences and Technology for Ceramics – Faenza) i Italijanskom nacionalnom naučnom savetu (CNR – Italian National Research Council), a tehničku organizaciju neprofitnom konzorcijumu Agenzia Polo Ceramico iz Faence.
ICC2 je održan u palati Gran Guardia, koja datira iz1610. godine, a nalazi se ispred ostataka nekadašnjeg poznatog rimskog koloseuma Amphitheatre ARENA.

Kongres je okupio učesnike iz više od 40 zemalja. Bilo je 120 radova po pozivu, a 10 gostujućih delegacija iz vodećih društava članova ICF imale su značajnu ulogu u sesiji posvećenoj razvojnoj politici, na kojoj se govorilo o istraživačkoj i razvojnoj politici i industrijskoj proizvodnoj strategiji.
Sednice o razvojnoj politici u oblasti nauke i tehnologije bile su posvećene Evropi i zemljama kao što su Rusija, Kina, Turska, Iran i SAD (u vezi sa ICC1 kongresom) i Japanu, u vezi sa predstojećim ICC3 kongresom.

U okviru Naučno-tehnološke sesije učesnici kongresa su dikutovali o trenutnoj situaciji u ovoj naučnoj oblasti u okviru šest tematskih celina, a bilo je reči i o planovima za budući razvoj akademskih istraživanja i industrijske proizvodnje.

Kao dodatak, organizovane su i sesije posvećene energiji, zaštiti životne sredine i zdravlja, nazvane „Veliki izazovi” (Grand Challenges). Sesije o elektronskoj keramici i geopolimerima – za danas i sutra organizovane su pod nazivom „Special Events”, a pratili su ih odgovarajući radni sastanci (International Workshops).
U institucionalnom smislu, poseban značaj za organizacije ICF i ECerS imali su sastanci Tehničkog komiteta ICF (Technical Committee) posvećeni obrazovanju (Education) i uticaju keramičkih nanočestica na zdravlje („Health Aspects of Ceramic Nanoparticles”), i b) sastanak radne grupe ECerS „Art and Design and Tradition” koji je pratila izložba Enca Babinija (Enzo Babini) „Voices from the Deep” na kojoj su prikazane skulpture napravljene od gline sa pet kontinenata.

Za studente (više od 100 učesnika; za polovinu su učešće sponzorisala keramička društva) organizovane su posebne sesije: „Career Options”, na kojima se govorilo o njihovim budućim profesionalnim planovima.

Dr Tamara Ivetić je uspešno predstavila naučni rad pod naslovom „A detailed XRD and FTIR analysis of Bi2O3 doped ZnO-SnO2 ceramics” od autora: T. Ivetić, M.V. Nikolić, K.M. Paraskevopoulos, V. Blagojević, P.M. Nikolić, M.M. Ristić, kao poster prezentaciju (6-P-123), u okviru sesije „Ceramic Science and Technology” (Tema 6 – New Production Technologies – Nanofabrication).

Tokom konferencije dr Tamara Ivetić je ostvarila nekoliko naučnih kontakata sa kolegama iz celog sveta.

Prelep grad Verona, sa svojim izvanrednim znamenitostima: ostacima rimskog koloseuma-ARENA, predivnim trgovima Piazza Erbe i Piazza San Zeno, građavinama iz vremena vladavine plemićke porodice Skaliđeri (Scaligeri, XIII i XIV vek), Lamberti toranj, Julijina kuća u ulici Via Cappello 23, gde se navodno desila Šekspirova priča o ljubavi Romea i Julije, itd., ostavili su nezaboravan utisak.

U sklopu pratećih programa konferencije učesnici ICC2 su prisutvovali izvedbi opere „Nabuko“ Đuzepea Verdija na otvorenom, u rimskoj ARENI.

 

Detaljnije: https://www.icc2.org/
 

KONTAKT

Dr Tamara Ivetić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.:+381 11 2027 284
e-mail: tamara.ivetic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU