Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
18. novembar 2009.

 

ICCCI 2009 Conference, KuraŠiki, Japan, 6–9. Septembar 2009.

International Symposium on Advanced Materials Design and Processing,
Univerzitet u Osaki, Japan, 10. Septembar 2009.

 

 

Dr Olivera Milošević je u periodu od 4. do 14. septembra 2009. godine boravila u Japanu, gde je kao član Organizacionog odbora ICCCI konferencije učestvovala u radu Treće međunarodne konferencije o karakterizaciji i kontrolisanju međupovršina za dobijanje novih materijala visokog kvaliteta (Third International Conference on the Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials and Joining Technology for New Metallic Glasses and Inorganic Materials – ICCCI 09). Na taj način dala je značajan doprinos radu konferencije, između ostalog i kroz predlaganje predavača po pozivu: prof. Fernando Riso (Fernando Rizzo) sa Papskog katoličkog univerziteta u Rio de Žaneiru (Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro), održao je izvanredno predavanje „Synthesis and Characterization of Nanostructured Titanates“.

U okviru ove konferencije, održane u Kurašikiju (Kurashiki) od 6. do 9. septembra, dr Milošević je i sama saopštila predavanje po pozivu pod naslovom „Aerosol Synthesis of Rare-Earth Based Nanophased Functional Materials" u okviru sednice „Nanoparticles and Powders“. Inače, konferencija kojom su predsedavali profesor Makio Naito (JWRI, Univerzitet u Osaki) i profesor emeritus Kjoši Nogi (Kiyoshi Nogi, Univerzitet u Osaki), okupila je preko 150 učesnika iz različitih zemalja koji su u okviru šest tematskih oblasti (Nanoparticles and Powders; Joining Technology for New Metallic Glasses and Inorganic Materials; Interface Characterization and Control; Energy and Environment; Smart Processing Technology i Materials Design) saopstili oko 140 radova u vidu predavanja po pozivu (oko 25), usmenih saopstenja (oko 60) i postera (oko 60).

Prva ICCCI Konferencija organizovana je 2003. godine sa ciljem da se ukaže na značaj i ulogu međupovrsina u procesiranju širokog spektra materijala. Tada je formiran Međunarodni forum za nauku i tehnologiju međupovrsina. Tokom narednih godina ova manifestacija je prerasla u tradicionalnu konferenciju koja se svake treće godine održava u malom istorijskom mestu Kurašiki, prefektura Okajama (Okayama), pod pokroviteljstvom univerziteta u Osaki, Tohoku i Kobeu, te Tokijskog Instituta za tehnologiju, kompanije Hosokava (Hosokawa), Američkog keramickog društva, Keramickog drustva Japana itd.

 

 

Dr Olivera Milošević je održala i predavanje po pozivu pod naslovom „Aerosol Synthesis and Characterization of Rare-Earth Based Nanophased Functional Materials“ u okviru Međunarodnog simpozijuma o dizajniranju i procesiranju novih materijala (International Symposium on Advanced Materials Design and Processing), koji je održan 10. septembra u okviru programa COE 21 (Center of Excellence 21st century) na Univerzitetu u Osaki. Ovaj simpozijum je obuhvatao dve sednice. U okviru prve sesije „Interface Characterization and Control“ predavanja su održali dr Natalija Sobčak (Natalia Sobczak, Institut za istraživanje tehnologije livenja, Krakov, Poljska), prof. Fićiri Hodaj (Fiqiri Hodaj, LTPCM, Grenobl, Francuska) i prof. Antoni Tomzija (Antoni Tomsia, Nacionalna laboratorija Lorens Berkli, SAD). U okviru druge sesije, posvećene materijalima (Materials processing and characterization), predavanja su održali dr Olivera Milošević (Institut tehničkih nauka SANU), dr Kevin Evsuk (Kevin Ewsuk, Nacionalne laboratorije u Sandiji, SAD) i dr Stiven Frajman (Stephen Freiman, Freiman Consulting Incorporated, SAD).

 


KONTAKT

Dr Olivera Milošević
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 105
e-mail: olivera.milosevic@itn.sanu.ac.rs

Milica Ševkušić (On-line urednik)
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU