Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
23. novembar 2009.

 

Promocije izdanja Instituta tehniČkih nauka SANU na LIV MeĐunarodnom beogradskom sajmu knjiga


Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti predstavio je svoja nova izdanja na LIV međunarodnom beogradskom sajmu kniga u okviru dve promocije organizovane u utorak 27. oktobra 2009. godine u konferencijskoj sali „Borislav Pekić“ u saradnji sa i Društvom za istraživanje materijala Srbije i Inženjerskom komorom Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

 
 

Na promociji koja je održana u 10 časova u sali „Borislav Pekić” (Hala 2 – nivo B), članovi predsedništva Društva za istraživanje materijala Srbije predstavili su specijalne brojeve časopisa Materials and Manufacturing Processes (Taylor & Francis) i Acta Physica Polonica A (Poljska akademija nauka, Institut za fiziku) koji sadrže radove sa Desete konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2008, i Zbornik apstrakata sa Jedanaeste konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2009. Na promociji su govorili prof. dr Dejan Raković, dr Slobodan Milonjić, prof. dr Nenad Ignjatović i dr nebojša Romčević.

Prof. dr Dejan Raković (Elektrotehnički fakultet) ukazao je na aktivnosti Društva u cilju promovisanja naučnih rezultata predstavljenih na YUCOMAT konferenciji.

Dr Slobodan Milonjić (Institut za nuklearne nauke „Vinča“) govorio je o zborniku apstrakata poslednje YUCOMAT konferencije, održane od 31. avgusta do 4. septembra 2009. godine u Herceg Novom. On je posebno istakao činjenicu da su u radu konferencije učestvovali naučnici iz 37 zemalja sa 275 radova na kojima je potpisano više od 850 naučnih radnika: 18 radova po pozivu saopšteno je u okviru tri plenarne sednice, 59 radova saopšteno je usmeno, a 136 u vidu postera. Dve trećine učesnika konferencije je bilo iz inostranstva, a jedna trećina iz Srbije.

Prof. dr Nenad Ignjatović (Institut tehničkih nauka SANU) predstavio je specijani broj časopisa Materials and Manufacturing Processes izdavača Taylor & Francis – vol. 24, broj 10–11 – u kome je objavljen 31 sa konferencije YUCOMAT 2008. Dr Ignjatović je takođe govorio o učešću Instituta tehničkih nauka SANU u Partnerskom programu „Gugl knjige“ (Google Book Search Partner Program).

Dr Nebojša Romčević (Institut za fiziku) je predstavio specijalni broj časopisa Acta Physica Polonica A – vol. 115, broj 4 – u kome je objavljeno dvadeset radova sa konferencije YUCOMAT 2009.

 

 
 
 
dr S. Milonjić, prof. dr D. Raković, prof. dr N. Ignjatović i dr N. Romčević
dr Slobodan Milonjić i prof. dr Dejan Raković
prof. dr Nenad Ignjatović
dr Nebojša Romčević
 
 

Istoga dana, u terminu od 11 do 12 časova, Inženjerska komora Srbije je uz podršku Instituta tehničkih nauka SANU organizovala je promociju knjige Najznačajniji naučni i stručni radovi Nikole Hajdina u komentarima inostrane literature.

Na promociji su govorili autori knjige, prof. dr Dragoslav Šumarac, prof. dr Bratislav Stipanić i prof. dr Nenad Marković, istakavši značajan doprinos Nikole Hajdina ugledu srpskog inženjerskog graditeljstva u svetu, kroz naučne i stručne radove.

 

 
Prof. dr N. Marković, prof. dr D. Šumarac, akademik N. Hajdin i prof. dr. B. Stipanić
Akademik Nikola Hajdin
Prof. dr D. Šumarac, akademik N. Hajdin i prof. dr. B. Stipanić
 

Promociji je prisustvovao i Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, koji se obratio prisutnima rečima: „Knjiga ne sadrži nikakve ocene. Od prve do poslednje strane daju se citati iz inostranih publikacija ili štampe, koje govore o kvalitetu mog rada, bilo pisanog, bilo konstrukcija. U knjizi nije ništa posebno izdvojeno, sve je jednako tretirano, uz iznošenje dovoljnog broja dokaza. Međutim, ja bih istakao mostove sa kosim zategama koji su apsolutno dominantan sistem u svetu i predstavljaju nastavak pionirskog rada onih koji su to počeli da rade, pa do današnjih dana, među kojima, bez lažne skromnosti, se nalazi i moje ime.”

Zahvaljujući Institutu tehničkih nauka SANU i akademiku Nikoli Hajdinu, knjige sa potpisom profesora Hajdina uručene su gostima promocije.

 

KONTAKT

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 108
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

Milana Milović
saradnik za poslove informisanja
Inzenjerske komore Srbije
e-mail: milana.milovic@ingkomora.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU