Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
27. novembar 2009.

 

Nauka 2.0 upoznajmo, ukljuČimo se, unapredimo: Majkl Habib u Beogradu

 

 

Krajem oktobra u Beogradu je gostovao Majkl Habib, rukovodilac sektora razvoja i korišćenja softverskih alata za saradnju u nauci izdavačke kuće Elzevir. Tokom boravka u Beogradu, Majkl Habib je održao dva predavanja, 29. i 30. oktobra u kongresnoj sali hotela „Zira“, i posetio nekoliko biblioteka, među kojima i Biblioteku Instituta tehničkih nauka SANU. Pored toga, u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ 31. oktobra organizovan je poseban razgovor sa gospodinom Habibom za zainteresovane naučnike i bibliotekare.

Gostovanje Majkla Habiba organizovala je Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Univerziteta u Beogradu i Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KoBSON.


U prvom predavanju, naslovljenom „Od Visokoškolske biblioteke 2.0 ka Istraživanju 2.0: Pregled stanja, šta smo do sada naučili, mogućnosti za razvoj“, koje je održano 29. oktobra, bilo je reči o teorijskom okviru na kome počiva concept Visokoškolske biblioteke 2.0 i njegovim implikacijama u oblasti naučnoistraživačkog rada.

 

 


Na drugom predavanju, pod naslovom „Naučni identitet 2.0: Šta Internet kaže o tvom istraživanju?“, održanom 30. oktobra, gospodin Habib je govorio o ulozi koju društvene mreže na internetu mogu imati u definisanju identiteta naučnika zahvaljujući uspešnom plasiranju i organizovanju online podataka, kao i mogućnostima za promovisanje naučnog rada putem online društvenih mreža i korišćenjem specijalizovanih alata i aplikacija namenjenih naučnicima.

 

 
 
Nakon drugog predavanja, Majkl Habib je posetio Institut tehničkih nauka SANU, gde je imao priliku da se upozna sa akcijama koje se u ovoj instituciji preduzimaju u cilju popularizacije nauke, kao i sa i sadržajima na sajtu Instituta koji imaju za cilj promovisanje rezultata tekućih naučnih istraživanja.

Detaljnije Informacije:

Majkl Habib:
https://mchabib.com/
https://claimid.com/habib

Predavanja:

Od Visokoškolske biblioteke 2.0 ka Istraživanju 2.0: Pregled stanja, šta smo do sada naučili, mogućnosti za razvoj
Prezentacija: https://mchabib.com/2009/11/04/research-2-0-concept-model-presentation/

Naučni identitet 2.0: Šta Internet kaže o tvom istraživanju?
Prezentacija: https://mchabib.com/2009/11/04/scholarly-identity-2-0-matrix-concept-model-and-presentation/

Fotografije sa predavanja:
https://www.unilib.bg.ac.rs/projekti/predavanja/habib/fotografije.php
https://www.flickr.com/photos/14969724@N04/sets/72157622608908597/

 

KONTAKT

Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU