Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
1. novembar 2010.

 

PromocijA izdanja Instituta tehniČkih nauka SANU na LV MeĐunarodnom beogradskom sajmu knjiga


Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti predstavio je svoja nova izdanja na LV međunarodnom beogradskom sajmu kniga u utorak 26. oktobra 2010. godine u konferencijskoj sali „Borislav Pekić“ u saradnji sa Društvom za istraživanje materijala Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Na promociji su govorili prof. dr Nenad Ignjatović, prof. dr Dejan Raković, prof. dr Dragan Uskoković i dr Slobodan Milonjić. Oni su predstavili zbornik apstrakata sa 8KMI 2009 konferencije Osma konferencija mladih istraživača: Nauka i inženjerstvo novih materijala – Program i knjiga apstrakata (objavljen krajem 2009. godine; urednik: prof. dr Nenad Ignjatović); monografiju Biomaterijali (2010; urednici: prof. dr Dejan Raković, prof. dr Dragan Uskoković); specijalne brojeve časopisa Acta Physica Polonica A (Poljska akademija nauka, Institut za fiziku) i International Journal of Modern Physics B (World Scientific), koji sadrže radove sa Jedanaeste konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2009 i Zbornik apstrakata sa Dvanaeste konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2010.

 

 
Predstavljajući zbornik apstrakata Osma konferencija mladih istraživača: Nauka i inženjerstvo novih materijala, Prof. dr Nenad Ignjatović (Institut tehničkih nauka SANU) je ukazao na značaj ove konferencije, koja od 2002. godine svakog decembra okuplja mlade istraživače iz cele Srbije. Od 2010. godine konferencija će biti otvorena i za učesnike iz inostranstva, a sva predavanja će biti na engleskom jeziku. Prof. dr Ignjatović je naglasio da se zbornici apstrakata sa do sada održanih Konferencija mladih istraživača mogu preuzeti sa Guglove pretrage knjiga.
 
 
Prof. dr Dejan Raković (Elektrotehnički fakultet) je predstavio udženik Biomaterijali, koji je Institut tehničkih nauka SANU objavio u saradnji sa Društvom za istraživanje materijala. Ovaj udžbenik je delo 24 autora sa univerziteta i iz naučnih instituta. Namenjen je studentima diplomskih, master i doktorskih studija na fakultetima na kojima postoji nastava iz oblasti biomedicinskog inženjerstva i za sada je jedini udžbenik u toj oblasti na srpskom jeziku.
 
 
Prof. dr Dragan Uskoković (Institut tehničkih nauka SANU) je govorio o specijalnim brojevima časopisa International Journal of Modern Physics B (World Scientific) i Acta Physica Polonica A (Poljska akademija nauka, Institut za fiziku), koji sadrže radove sa Jedanaeste konferencije Društva za istraživanje materijala YUCOMAT 2009. Prof. dr Uskoković se posebno osvrnuo na značaj YUCOMAT konferencija i njihovu ulogu u razvoju nauke o materijalima i nanotehnologija u Srbiji.
 
 
YUCOMAT 2010  
Dr Slobodan Milonjić (Institut za nuklearne nauke „Vinča“) govorio je o zborniku apstrakata poslednje YUCOMAT konferencije, održane od 6 do 10. septembra 2010. godine u Herceg Novom. On je posebno istakao činjenicu da su u radu konferencije učestvovali naučnici 36 zemalja sa 259 radova na kojima je potpisano više od 820 naučnih radnika: 23 rada po pozivu saopštena su okviru četiri plenarne sednice, 56 radova saopšteno je usmeno, a 149 u vidu postera. Dve trećine učesnika konferencije je bilo iz inostranstva, a jedna trećina iz Srbije.

 

Prof. dr D. Raković, prof. dr D. Uskoković, dr S. Milonjić i prof. dr N. Ignjatović
Prof. dr N. Ignjatović
Prof. dr D. Raković
Prof. dr D. Uskoković
Dr Slobodan Milonjić
 

 

KONTAKT

Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994, lok. 103
e-mail: biblioteka@itn.sanu.ac.rs

 


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU