Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
 
12. novembar 2010.

 

Sa puta po Americi – Hjuston i San Francisko

 

U periodu od 17. do 21. oktobra 2010. godine učestvovao sam u radu međunarodne konferencije Materials Science & Technology 2010 Conference & Exhibition (MS&T'10) u Hjustonu, Teksas, SAD, a neposredno pre toga posetio sam Kalifornijski univerzitet u San Francisku, gde sam obavio niz razgovora o saradnji.

Organizatori MS&T'10 konferencije su Američko keramičko društvo (ACerS), Društvo za minerale, metale i materijale (TMS), Savez inženjera za gvožđe i čelik (AIST) i Međunarodno društvo za informatiku (ASM). Na konferenciji je u šezdeset simpozijuma saopšteno oko 2000 radova, od čega oko 200 (10%) u vidu postera iz najrazličitijih oblasti nauke i tehnologije materijala. Simpozijumi su različito trajali: neki sve vreme konferencije, a neki samo jedan dan. Pored toga, održana je i prateća izložba sa više od sto izlagača opreme, proizvoda i usluga. U okviru deset tematskih celina održan je različit broj simpozijuma, ukupno 60. Programi svih simpozijuma bili su vremenski ograničeni i precizno definisani, tako da je učesnik po satnici iz programa mogao da prati svako od predavanja na bilo kom simpozijumu.

 

MS&T'10: exhibit 1
MS&T'10:Welcome to MS&T
MS&T'10:Exhibit
MS&T'10 - izložbe opreme, proizvoda i usluga

Tehnologija biomaterijala (4 simpozijuma):

 • Inženjerstvo bioinspirisanih materijala,
 • Nova generacija biomaterijala,
 • Procesiranje, karakterizacija i osobine saćastih, penastih i visokoporoznih materijala, i
 • Površinske osobine biomaterijala.

Keramika i staklo (8 simpozijuma):

 • ACerS Sosman Nagrada,
 • Napredak kod keramičkih matričnih kompozita,
 • Nauka i tehnologija amorfnih materijala,
 • Stakleni i optički materijali,
 • Procesiranje, osobine i primena heksaboridnih materijala,
 • Inovativno procesiranje i sinteza keramike, stakla i kompozita,
 • Međunarodni simpozijum o defektima, transportu i srodnim fenomenima, i
 • Multifunkcionalni oksidi.

Kontrola korozije i održivost (6 simpozijuma):

 • Savremeni premazi i tretmani površina za zaštitu od korozije,
 • Primena i iskustva materijala otpornih na koroziju u hemijskoj industriji,
 • Korozija i zaštita od korozije materijala u naftnoj i gasnoj industriji,
 • Modelovanje korozije i predviđanje trajanja struktura podložnih koroziji,
 • Praćenje korozije i senzori, i
 • Upravljanje korozijom sa polimerima ojačanih vlaknima.

Elektronski i magnetni materijali (4 simpozijuma):

 • Dielektrični keramički materijali i elektronski uređaji,
 • Bezolovni lemovi i nova generacija interkonekcije,
 • Magnetnoelektrični multiferoični tanki filmovi i višeslojnost, i
 • Novine u visokotemperaturnoj superprovodljivosti..

Životna sredina i energija (5 simpozijuma):

 • „Čista“ energija: gorivne ćelije, baterije, obnovljivi materijali, procesiranje i proizvodnja,
 • Energetski materijali: tehnologije baterija,
 • „Zelene“ tehnologije za proizvodnju i procesiranje materijala II,
 • Laki materijali za vozila i komponente, i
 • Materijali u „renesansi“ nuklearne energetike.

Fundamentalne osnove i karakterizacija (8 simpozijuma):

 • Simpozijum u čast prof. Reze Abaskiana: Procesiranje, rast kristala i stabilnost faza naprednih materijala,
 • Memorijalni simpozijum dr Džona J. Stivensa: Deformacija i međupovršinski fenomeni kod naprednih visokotemperaturnih materijala,
 • Ponašanje kompozita i heterogenih materijala pri velikim opterećenjima,
 • Modelovanje mikrostrukturne deformacije kod procesiranja materijala na više nivoa,
 • Fazna ravnoteža, difuzija, kinetika i njihove primene,
 • Novi napredak u strukturnoj karakterizaciji materijala,
 • Tehnologija očvršćivanja i rasta kristala za industrijsku primenu, i
 • Alati, modeli, baze podataka i simulacioni alati razvijeni i potrebni da ostvare viziju o integrisanom kompjuterizovanom inženjerstvu materijala.

Gvožđe i čelik (5 simpozijuma):

 • Napredak u procesiranju i osobinama cinkom presvučenih čeličnih traka,
 • Formiranje i dekompozicija austenita IV,
 • Procesiranje, mikrostruktura i osobine livenih, kovanih i specijalnih čelika,
 • Novine u obradi čelika, i
 • Metalurgija i primena proizvoda od čelika.

Performanse materijala (8 simpozijuma):

 • Novi metalni materijali: Tehnološka ekspoatacija mehaničkih osobina,
 • Analiza i zaštita od propadanja,
 • Tvrdi premazi za zaštitu od trošenja i korozije,
 • Međunarodni simpozijum o zamoru materijala,
 • Strukturni materijali u avijatici i odbrani: izazovi i izgledi,
 • Površinska zaštita za pojačane performanse materijala,
 • Legure titanijuma za visokotemperaturnu primenu, i
 • Tribološki kontakti.

Nanotehnologija (6 simpozijuma):

 • Kontrolisano procesiranje nanostrukturnih materijala i filmova,
 • Mehaničko ponašanje niskodimenzionalnih materijala,
 • Nanolaminisani tercijalni karbidi i nitridi (MAX faze),
 • Nanotehnologije u energetici, zdravstvenoj zaštiti i industriji,
 • Metalni matrični kompoziti ojačani nanocevima II, i
 • Novi procesi sinterovanja i novine u tradicionalnom sinterovanju i rastu zrna: primena, teorija i izazovi nanoskale.

Procesiranje i proizvodnja (6 simpozijuma):

 • Fundamentalni principi, primena i inovacije u termičkim tretmanima,
 • Alatni materijali visokih performansi,
 • Spajanje naprednih i specijalizovanih materijala XII,
 • Primena lasera u procesiranju materijala,
 • Nove uloge električnih i magnetnih polja u procesiranju, razvoju mikrostrukture i performansama materijala za energetiku i bionauku, i
 • Oblikovanje i formiranje čelika velike jačine, titanijuma i lakih materijala.

Osim ovih 60 simpozijuma, odžane su i neke sednice posvećene specijalnim temama (Materijali i Društvo, Nagrade za tehnička dostignuća, Kako napraviti uspešnu karijeru, Obrazovanje u keramičkom inženjerstvu u Americi i slično). Održano je i deset predavanja koja su u osnovi predstavljala nagrade za životno delo, a nose nazive ljudi koji su te nagrade obeležili: Artur L. Fridberg (Arthur L. Freidberg), Edvard Orton Mlađi (Edward Orton Jr.), Robert B. Sosman (Robert B. Sosman), Rastam Poj (Rustum Roy), Ričard Sprigs (Richard Spriggs), Merton C. Flemings (Merton C. Flemings), Ričard M. Fulrat (Richard M. Fulrath) i dr.

Rastam Roj

Konferencija je otpočela simpozijumom Nauka i Društvo, predavanje posvećenim Rastamu Roju, koje je održao dr Arun Serafin (Arun Seraphin) pomoćnik direktora Kancelarije za nauku i tehnologiju Bele kuće. Rastam Roj je bio izuzetna figura u nauci o materijalima. Rođen je 1924. godine u Indiji; neposredno nakon Drugog svetskog rata došao je u SAD, gde je ostao do svoje smrti, 26. avgusta 2010. godine. Dao je ogroman doprinos u različitim oblastima istraživanja. Primera radi, njegova istraživanja iz oblasti sol-gel procesiranja korišćena su (ne samo citirana) u više od 50.000 članaka. Jedan je od inicijatora formiranja Društva za istraživanje materijala (MRS) 1973. godine. Godine 2003. Institut za naučnu informatiku je Laboratoriju za istraživanje materijala Pen Stejt Univerziteta, koju je on osnovao 1962. godine i njome upravljao četvrt veka, rangirao kao prvu u svetu na bazi broja visokocitiranih naučnika u laboratoriji. Rastam Roj je bio „majka“ indijskih naučnika. Mnogi su kod njega doktorirali, obezbedio im je pozicije bilo na univerzitetu, u državnim laboratorijama ili u industriji.

Prva plenarna sednica je bila posvećena globalnim pitanjima energije, infrastrukture, politike i bezbednosti i sastojala se od tri predavanja: Teri Mikalski (Terry Michalske), direktor Nacionalne laboratorije „Savana River“, Energija, klima i opšta sigurnost u XXI veku; Robert T. Mekgrat (Robert T. McGrath), sa različitim funkcijama u nacionalnim laboratorijama, vladinim organizacijama i univerzitetima, Alternativni izvori energije za smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, i prof. Diran Apelijan (Diran Apelian) sa Dreksel Univerziteta iz Filadelfije, Energetska efikasnost i ekonomija sa niskim sadržajem ugljenika: Stvaranje vizije i ubrzana realizacija (https://energy.tms.org/docs/pdfs/VisionReport2010.pdf). Sve u svemu, ovo je bila izuzetno interesantna sednica sa dosta novih informacija predstavljenih od strane plenarnih predavača i prisutnih učesnika. Energija je oblast u kojoj se očekuje značajna pomoć nauke o materijalima u rešavanju opštih problema.


MS&T'2010: Plenary speaker Diran Apelian
MS&T'2010: Plenary speaker Terry Michalske
MS&T'10: Plenary speaker Robert McGrath
Diran Apelijan
Teri Mikalski
Robert T. Mekgrat
MS&T'2010: All conference plenary
MS&T'10: ASM/TMS Distinguished Lecture
Publika na plenarnoj sednici
Mildred Dreselhaus
S. Džefri Brinker
 

Slična sednica posvećena novim materijalima i nanonaukama i nanotehnologiji održana je sledećeg dana. Posebno bih istakao predavanje koje je održala Mildred Dreselhaus (Mildred Dresselhaus) sa MIT Univerziteta. U svom predavanju ona se ograničila na ugljenične materijale, za koje je vezana njena celokupna aktivnost, i rezultate ostvarene na grafenu, koji su englesko-ruskim autorima doneli Nobelovu nagradu iz fizike za 2010. godinu. Druga vrsta materijala o kojima je govorila jesu termoelektrici koji očigledno predstavljaju prioritet u istraživanjima, pa o njima treba povesti računa u narednom periodu.

Memorijalno predavanje AcerS posvećeno Robertu B. Sosmanu ovoga puta je održao S. Džefri Brinker (C. Jeffrey Brinker) sa Univerziteta iz Novog Meksika, iz Centra za istraživanje i lečenje raka i Nacionalne laboratorije „Sandija“, na temu Usmereno sol-gel procesiranje sa proteinima i živim ćelijama. Iako je započeo svoju profesionalnu karijeru u oblasti klasičnog sol-gel procesiranja, preorijentacija na biosisteme je dramatično proširila njegovo polje istraživanja, što je dovelo do značajnih rezultata u oblasti biomedicinskih istraživanja.

U okviru jednog od simpozijuma iz oblasti elektronskih i magnetnih materijala, dialektričnih keramičkih materijala i elektronskih uređaja, predsedavao sam sednicom i održao sam predavanje po pozivu pod nazivom Multi-scale Molecular Designing of Nanoparticles and Functional Materials, koje je izazvalo značajno interesovanje. O tome svedoči podatak da već godinama radove predstavljene na ovom simpozijumu stavljaju na prvo mesto u zbornicima konferencije koji se objavljuju u seriji Ceramic Transactions (poslednjih nekoliko godina je izdaje Wiley). Uspeo sam, takođe, da posetim i neke druge simpozijume (nanomaterijali, biomaterijali) i da saslušam neke od tamo saopštenih radova.

Najvažnije od svega je da sam se uverio da smo sa svojim istraživanjima na dobrom putu i da ona ne zaostaju za mnogim istraživanjima saopštenim na MS&T konferencijama. Ovaj model organizovanja konferencije od strane četiri društva mogao bi da se primeni i kod nas. Samo u septembru ove godine organizovane su tri konferencije iz oblasti materijala, od kojih su dve imale podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije. Bilo bi mnogo bolje da sve budu na jednom mestu i da se po ovom modelu okupi 400–500 učesnika.

Neposredno pre konferencije posetio sam Kalifornijski univerzitet u San Francisku, gde sam sa saradnicima nekoliko institucija razgovarao o nekim našim istraživanjima koja bi mogla biti predmet zajedničkog rada u narednom periodu (ove godine su tri članka objavljena u saradnji sa njima), kao i o potencijalnim plenarnim predavačima po pozivu za našu sledeću YUCOMAT 2011 konferenciju u Herceg Novom, koja će se održati sledećeg septembra.


 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU