Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
25. novembar 2011.

 

International Electric Mobility Conference and Exhibition for Electric Mobility, 27–28. Oktobar 2011, Ljubljana, Slovenija

 


Od 27–28. oktobra 2011. godine, Dragana Jugović, istraživač Instituta tehničkih nauka SANU, učestvovala je na konferenciji International Electric Mobility Conference and Exhibition for Electric Mobility, Ljubljana, Slovenia, a povod je bio poziv organizatora konferencije prof. dr Janka Jamnika, direktora Nacionalnog hemijskog instituta Slovenije, da održi predavanje po pozivu pod naslovom “Impact of synthesis techniques on the structure and performances of LiFePO4 powders“.

Konferencija je bila fokusirana na električna vozila i imala je za cilj da prikaže trenutna dostignuća u pogledu potencijala, trendova, najboljih iskustava, infrastrukture i najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti. U te svrhe ona je okupila naučnike iz različitih zemalja koji rade u oblasti skladištenja energije i razvoja tehnologije za električna vozila, kao i stručnjake iz automobilske industrije, politike, te eksperte iz oblasti finansija i sociologije koji su diskutovali o dilemama vezanim za uspešnu zamenu vozila sa unutrašnjim sagorevanjem električnim vozilima.

Konferencija je trajala dva dana i bila je tako koncipirana da su predavanja držali samo plenarni predavači i predavači po pozivu, a ostali učesnici nisu imali mogućnost usmenog izlaganja, već samo u okviru poster prezentacija, koje su se održavale tokom oba dana konferencije. Prvoga dana do izražaja je došao naučni pristup temi, dok je drugi dan bio više vezan za tehnologiju. Prvi dan konferencije je bio organizovan tako da su pre podne bila plenarna predavanja, svako po 45 minuta, a popodne su predavanja bila podeljena u dve sekcije: Energy storage and conversion i Infrastructure, koje su tekle paralelno u dve sale, a svaki izlagač je imao pola sata za svoje izlaganje. Nakon toga, prvog dana je u 17 sati otvorena i izložba električnih vozila. Interesantno je da je tu bio izložen i automobil koji su studenti Univerziteta u Ljubljani sa svojim profesorima, preradili, ugradili baterije da bi dobili vozilio koje radi na električni pogon. Drugog dana su održane tri sednice: dve prepodnevne, New vehicle technologies i Environmental, social, economic and policy impacts, i jedna popodnevna, Sustainable mobility and consumer market.

Konferenciju je otvorio prof. dr Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerziteta u Ljubljani. Prvi plenarni predavač je bio prof. dr Jean-Marie Tarascon (Université Picardie Jules Verne, Amiens, Francuska) sa predavanjem pod naslovom “Recent advances of Li-ion research and beyond“. Koliko je prof. Tarascon veliko ime, dovoljno je reći da ima preko 550 radova sa preko 22000 citata i h-indeks 53. Posle njega je izlagao prof. dr Josh Thomas (Uppsala University/ LiFeSiZE AB, Švedska): “The role of Li-ion batteries in the electrification of transportation“, zatim dr Anna Teyssot (Renault Research Department (DTAA), Francuska), koja nam je direktno iz industrije dala pregled uticaja razvoja litijumskih baterija na razvoj električnih vozila “EV: the battery and its impacts“. Potom je čuveni izraelski prof. dr Doron Aurbach (Bar-Ilan University, Israel), dao pregled materijala za napredne litijum jonske baterije “Review of materials for advanced Li ion batteries for EV applications“. I poslednji plenarni predavač, ali samo po redosledu ne po značaju, bio je prof. dr Wolfram Munch (EnBW Energie Baden, Nemačka), koji nam je prikazao potrebe reorganizacije električne mreže po ugledu na sadašnju internet mrežu za potrebe novog doba u kome bi električna vozila bila značajnije zastupljena, “Power plants, renewables, grids: towards the smart energy world“. Prezentacije ovih predavanja se mogu naći na sajtu konferencije https://www.electromobility.si/index.php?id=1677.

Predstavnik Instituta tehničkih nauka SANU, Dragana Jugović, održala je predavanje prvog dana u okviru sesije Energy storage and conversion. Utisci sa Konferencije su vrlo pozitivni. Učesnici su imali mogućnost da čuju izlaganja vrhunskih eksperata u ovoj oblasti, ali i da sa njima razmene iskustva. Pokazano je da Evropa polako, kroz različite subvencije, sve više uvodi u upotrebu električna vozila.

 

Prof. dr Doron Aurbach
Prof. dr Jean-Marie Tarascon
Dr Dragana Jugović

 

Detalji o konferenciji: https://www.electromobility.si/index.php?id=1622

Prezentacija dr Dragane Jugović: https://www.electromobility.si/fileadmin/e-mobility/pictures/Presentations/D_Jugovic.pdf

 

 

KONTAKT:

dr Dragana Jugović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: dragana.jugovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU