Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
25. decembar 2009.

 

Conference on Materials and Technology,
16-18. novembar 2009, PortoroŽ, Slovenija

 


Prof. Monika Jenko i prof. Franc Vodopivec na otvaranju konferencije


Prof. dr Dragan Uskoković za govornicom

 


Tridesetak postera je prikazano u prekrasnom holu hotela Bernardin u Portorožu

 


Koktel u holu hotela Bernardin u Portorožu

 


Žiri sa nagrađenim mladim istraživačima
 

U periodu od 16. do 18. novembra učestvovao sam u radu 17. konferencije o materijalima i tehnologijama koja je održana u Kongresnom centru hotela „Bernardin“ u Portorožu (https://www.imt.si/portoroz/index.html). Konferenciju je organizovalo slovenačko Društvo za istraživanje materijala, odnosno Institut za metalne materijale i tehnologije, Hemijski institut, Institut Jožef Štefan i Međunarodna poslediplomska škola Jožef Štefan Instituta.

Konferencija je obuhvatala predavanja po pozivu koja su trajala po 30 minuta, poster predavanja i jednu specijalnu sednicu posvećenu predstavljanju i takmičenju mladih istraživača. Bilo je oko 100 učesnika iz desetak evropskih zemalja i jedan učesnik iz Argentine. Sedamnaest predavanja po pozivu pokrilo je širok spektar tema, a održali su ih predavači koji već duži niz godina sarađuju sa slovenačkim institucijama. Predstavljeno je i četrdesetak postera, najvećim delom iz slovenačkih institucija.

Prvog dana konferencije saopštio sam rad po pozivu pod nazivom «The Design of Fine Particles with Control at the Nano Scale». Rad je izazvao značajno interesovanje kod učesnika, tako da se diskusija o ovom predavanju nastavila i nakon sednice. Razgovaralo se i o mogućnostima za saradnju.

Posebno je bila interesantna sednica posvećena takmičenju mladih istraživača. Dvadeset osam učesnika, od kojih je dvoje bilo iz Češke, imalo je priliku da predstavi svoje rezultate tokom osmominutnog izlaganja i diskusije, koja je trajala dva minuta. Prezentacije su bile posvećene sledećim temama:

  1. Nanonauke i nanotehnologije,
  2. Novi materijali,
  3. Polimeri,
  4. Metalni materijali, i
  5. Vakuumska tehnika.

Odluku o najboljim izlaganjima dolnela je četvoročlana komisija: nagrađena su četiri učesnika, kojima je, osim javnog priznanja u vidu diplome, pripala i novčana nagrada od 500 evra.

Sva su izlaganja bila na engleskom jeziku i bila su veoma dobro pripremljena, a veliki broj mladih istraživača koji su učestvovali u ovom takmičenju proveo je u okviru svoje specijalizacije određeno vreme na engleskom govornom području. Ono što takođe upada u oči jeste da laboratorije u kojima rade ovi mladi ljudi raspolažu veoma dobrom opremom, što ne čudi kada se zna da su ulaganja iz budžeta u 2009. godini iznosila 180 miliona evra i bila uvećana za 11% u odnosu na 2008. godinu (160 miliona evra). Isto tako, u okviru ovogodišnjeg poziva za formiranje centara izvrsnosti izabrano je osam projekata u okviru kojih će tokom naredne tri godine biti uloženo 80 miliona evra za nabavku opreme. Važno je istaći i činjenicu da mladi istraživači rade sa mentorima koji imaju potpunu odgovornost za njihov razvoj. U obavezi su da za četiri godine završe doktorske studije. Posle toga, najbolji nastavljaju sa radom u institutima, a ostali u istraživačko-razvojnim centrima u privredi. Praktično svi nalaze posao u Sloveniji i nemaju želje da je napuste.

U nizu razgovora koje sam vodio sa učesnicima konferencije čuo sam da se njihovi istraživači od ove godine posebno stimulišu od strane Ministarstva za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj za prijavu WO patenata finansijskom potporom u visini od 5000 evra, što u potpunosti pokriva te troškove. Ovim sredstvima se obezbeđuje dvogodišnja zaštita intelektualne svojine, a u tom periodu se definitivno odlučuje da li će se zaštita nastaviti (u najvećem broju slučajeva sa nekim strateškim partnerom) ili se, ukoliko ne postoji interes, od nje odustaje.

Na kraju konferencije održana je mala svečanost posvećena šezdesetogodišnjici formiranja Instituta za materijale i tehnologije i četrdesetogodišnjici započinjanja istraživanja u oblasti elektronske mikroanalize. Bilo je veoma prijatno slušati izlaganja prof. Monike Jenko i prof. Franca Vodopiveca, koji su podsetili na najznačajnije korake u formiranju Instituta i evocirali uspomene na neke od perioda rada u njemu.

Na povratku iz Portoroža, svratio sam do Instituta „Jožef Štefan“ u Ljubljani da porazgovaram sa svojim saradnicama iz Instituta tehničkih nauka SANU, dr Smiljom Marković i mr Marijom Vukomanović, koje rade eksperimente u Laboratoriji za nove materijale kod prof. dr Danila Suvorova, i da vidim kako napreduju sa istraživanjima. Uverio sam se u njihovu potpunu posvećenost radu i značajno dobre rezultate koje ostvaruju.

 

KONTAKT

Prof. dr Dragan Uskoković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU