Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
17. decembar 2010.

 

Forum nauke i tehnologije, 2010, Seul, Koreja

 

U periodu od 18. do 20. novembra 2010. godine učestvovao sam na Forumu nauke i tehnologije (SS&T2010) u Seulu i posetio Korejski institut za nauku i tehnologiju (KIST). Forum je bio posvećen međunarodnoj saradnji vladinih istraživačkih instituta u oblasti «zelenog rasta» i, pod potkroviteljstvom Korejskog istraživačkog saveta za fundamentalnu nauku i tehnologiju (KRCFST), organizovao ga je Korejski institut za nauku i tehnologiju (KIST) i Institut za strateške studije u nauci i tehnologiji (STEPI). Kao sponzori su se pojavili Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MEST), Predsednički komitet za «zeleni rast» i Korejski ekonomski dnevnik.

Osnovna tema Foruma je bila međunarodna saradnja vladinih istraživačkih instituta za «zeleni rast». Na Forumu su učestvovali vodeći ljudi četrdesetak institucija iz sveta i tridesetak iz Koreje (spisak učesnika je dat u prilogu). Na otvaranju je bilo četrdesetak ambasadora iz zemalja-učesnica. Svi pozvani učesnici su unapred intervjuisani da li žele da budu predsedavajući sednice, da li žele da govore (15 minuta), da budu oficijelni panelisti (5 minuta) ili da diskutuju iz publike. Na taj način je napravljen program pet sednica posvećenih:

Prvi deo: Uloga istraživačkih instituta za «zeleni rast»

 1. Sednica 1. Pozicioniranje istraživačkih instituta u globalnom «zelenom rastu»
 2. Sednica 2. Istraživački instituti kao naučni i tehnološki inovatori i preduzetnici

Drugi deo: Međunarodna saradnja

 1. Sednica 3. Globalna podela postojećih «zelenih» tehnologija
 2. Sednica 4. Razvoj novih «zelenih» tehnologija zajedno
 3. Sednica 5. Uspostavljanje globalne zelene mreže istraživačkih instituta
 4. Sednica 6. Deklaracija Foruma i zatvaranje

Svaka sednica je započinjala uvodom predsedavajućeg o govornicima i temi, zatim su tri govornika po 15 minuta saopštavala svoja predavanja, a 3-4 panelista su po pet minuta iznosili svoja zapažanja o izloženim saopštenjima ili neka svoja razmatranja. Na kraju je ostajao 30-60 minuta za opštu diskusiju učesnika Foruma. Predsedavajući su sumirali kompletno dešavanje na sednici relativno kratko, da bi na završnoj sednici detaljno sumirali sva najznačajnija saopštenja, tako da je na bazi toga formulisana Završna deklaracija (data u prilogu).

Na svih pet sednica ukupno je saopšteno 15 radova. U okviru sednice broj 4 ja sam saopštio rad «International Cooperation in Advanced Materials and Green Technologies», u okviru koga sam razradio tri teze:

 1. uporedna analiza stanja u oblasti nauke i tehnologije na primeru dve razvijene zemlje (Koreja i Slovenija) i naše zemlje, i mere koje treba preduzeti kako bi se «jaz nerazvijenosti» što pre prevazišao (https://www.sti-studies.de/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=1);
 2. istraživački programi i rezultati našeg Instituta u domenu novih materijala i zelenih tehnologija, sa stanovišta održivog razvoja;
 3. uloga i značaj Društva za istraživanje materijala u međunarodnoj saradnji za razvoj ovih tehnologija.

Niz diskutanata je istakao značaj novih materijala i nanotehnologija u ovoj ulozi, pri čemu je takođe pozitivno istaknuta uloga Afričkog društva za istraživanje materijala, koje je formirano 2001. godine i koje je značajno doprinelo ostvarivanju ovih ciljeva.

 

 

U Koreji postoje tri Saveta: za fundamentalnu nauku i tehnologiju, za primenjena istraživanja i za ekonomiju, humanitarne i društvene nauke, koji objedinjuju njihovih četrdesetak instituta. Prvi Savet objedinjuje aktivnosti 13 instituta, njegov budžet u 2010. godini je 1,85 milijardi dolara i iznosi 13,5% nacionalnog budžeta za istraživanja i razvoj. Ima 6800 zaposlenih, od čega je oko dve trećine do jedne polovine istraživača, odnosno doktora nauka. Njihova fundamentalna istraživanja su aplikativno usmerena, tako da, uz 4200 publikacija (od čega 2500 SCI), oni su u 2009. godini 1800 patenata primenili, a 670 registrovali. Koreja izdvaja značajna sredstva za istraživanja – 3,5% BDP, od čega 1% iz budžeta, a ostatak, 2,5%, iz vanbudžetskih sredstava.

Jedan od tih 13 instituta i glavni organizator Foruma, institut KIST, posetili smo u subotu 21. novembra. Institut je osnovan 1966. godine sa ciljem da dovede korejsku nauku i tehnologiju u sam vrh visokorazvijenih zemalja. Budžet je 220 miliona dolara (skoro dvostruki budžet Srbije), ukupan broj zaposlenih 654, od čega oko 400 istraživača – doktora nauka sa ukupno oko 950 publikacija, 580 primenjenih patenata i 200 registrovanih u 2009. godini. Glavni kampus je lociran u Seulu, a dva manja u Gangneungu i Žeonbuku u Koreji, dok je treći kampus u Saarbrekenu u Nemačkoj (KIST Europe) radi olakšane saradnje sa evropskim institucijama. Njihov osnovni cilj je da objedine inovativnost i preduzetništvo sa naučnim i tehnološkim ostvarenjima.

Ključne istraživačke oblasti su:

 • međudisciplinarna fuziona tehnologija: nauka o neuronima, komputaciona nauka, spintronika (magnetoelektronika), nano-uređaji, nanomaterijali i nano-bio fuzija,
 • materijali i uređaji: optoelektronski materijali, elektronski materijali, polimer-hibridni materijali, visokotemperaturni materijali i funkcionalni materijali,
 • robotika i sistemi: razmišljajući roboti, inteligencija i čovek/kompjuter interakcija, slikovni medij, mehanika energije i fotonika i senzori,
 • energetika: gorive ćelije, solarne ćelije, «čista» energija (bio-gorivo i «čisto» gorivo) i napredne baterije,
 • životna sredina: menadžment voda, globalna životna sredina, procena zdravstvenog rizika i katalizatori životne sredine,
 • život i zdravlje: neuronska medicina, integrisana polja studiranja u biologiji, biomaterijali, medicina i bioaktivni molekuli,
 • kompoziti na bazi ugljenika: ugljenična vlakna, ugljenične nanostrukture, funkcionalizacija površina i procesiranje, i
 • napredna karakterizacija: hemijska analiza, nano-karakterizacija, i hemijska i peptidna analiza lekova za kontrolisano unošenje lekova.

Organizacija im je veoma interesantna. Na visokim pozicijama nalaze se korejski istraživači koji su se obrazovali na američkim i evropskim univerzitetima. Izuzetno su dobronamerni i ljubazni i zainteresovani za vrlo različite vidove saradnje. Sigurno će neko od njihovih saradnika učestvovati kao predavači po pozivu na sledećoj YUCOMAT 2011 konferenciji.

Drugi organizator Foruma, STEPI, je institut odgovoran za praćenje i sprovođenje politike u nacionalnoj nauci i tehnologiji kroz istraživanja i analizu aktivnosti u ovoj oblasti, vodeći računa o ekonomskim i društvenim faktorima od značaja za nauku i tehnologiju. Sve strategije zemlje, kao i pripreme političkih odluka, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, rade se u njihovom institutu. Ovo je jedna vrlo značajna stvar koja bi mogla biti primer i drugim zemljama, a naročito nama, kako se može poboljšati organizovanje nauke i njen uticaj na savremene tokove društva, što je pripomoglo da nauka u Koreji značajno doprinese širim interesima društvene zajednice.

Najopštije posmatrano, to je bila jedna izuzetno uspešna poseta koja je značajno doprinela afirmaciji našeg Instituta i naše nauke.

 

Informacije o konferenciji

Završna deklaracija (PDF - engleski)

 


KONTAKT

Prof. dr Dragan Uskoković
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail:dragan.uskokovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU