Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
13. decembar 2012.

 

XI konferencija mladih istraŽivaČa „Nauka i inŽenjerstvo materijala

 

U periodu od 3.-5. decembra 2012. godine u Rektoratu Beogradskog univerziteta održan je zajednički skup The Eleventh Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering (11 Konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo materijala) and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage (Prva evropska konferencija mladih istraživača o skladištenju vodonika), čiji je organizator bilo Društvo za istraživanje materijala Srbije. Koorganizatori skupa su bili Institut tehničkih nauka SANU i Institut za nuklearne nauke „Vinča“, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pokrovitelj konferencije o skladištenju vodonika je bila akcija COST MP 1103.

Mladi istraživači, studenti poslediplomskih studija, kao i mladi doktori nauka, tokom tri dana održavanja konferencije prikazali su svoja najnovija istraživanja iz oblasti nauke o materijalima.

Skup je otvorio prof. dr Nenad Ignjatović, predsednik Naučno-organizacionog komiteta konferencije. Prorektor Beogradskog univerziteta, prof. dr Ivanka Popović, je poželela dobrodošlicu učesnicima i gostima. Predsednik Društva za istraživanje materijala Srbije, prof. dr Dragan Uskoković, pozdravio je učesnike i goste i u kratkom osvrtu ukazao na aktivnosti Društva, kao glavnog organizatora skupa. Konferencije su se odvijale pod pokroviteljstvom ambasade Italije u Beogradu, u čije ime je dr Paolo Battinelli, ataše za nauku, pozdravio učesnike skupa. Učesnici COST akcije Evropske komisije prof. dr Biljana Stojanović, prof. dr Amelia Montone i dr Jasmina Grbović Novaković poželele su učesnicima prijatan boravak i uspešan rad.

Nakon svečanog otvaranja i plenarnih izlaganja, Konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala dalje se odvijala kroz osam sesija i posebno organizovanu postersku sesiju u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Mladi istraživači su svoja izlaganja po tematskim celinama prikazali kroz sesije: Biomaterials Science, Electrochemical Science, Synthesis, Characterization and Properties of Materials, Theoretical Modeling of Materials i Polymeric Materials.

Za konferenciju je bilo prijavljeno 69 radova od čega su prezentovana 62: jedno plenarno izlaganje, 42 usmena i 19 postera. Prezentovani su rezultati načnih istraživanja istraživača iz Srbije, Amerike, Slovenije, Kanade, Austrije, Poljske, Nemačke, Francuske, Rusije, Mađarske, Španije i Libije. Najvećim delom, istraživači iz Srbije su prikazali rezultate dobijene u okviru projekata osnovnih i interdisciplinarnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prvog dana konferencije bila je organizovana svečana večera u hotelu Moskva, za sve učesnike. U prijatnom ambijentu, tokom svečane večere mladi istraživači su nastavili razgovore o svojim istraživanjima i potencijalnoj saradnji.

Posterska sesija se odvijala u Galeriji nauke i tehnike SANU. Istraživači su u prijatnom ambijentu razmenjivali svoja iskustva i diskutovali o dobijenim rezultatima.

 

 

Nakon završetka konferencije, Komisija za dodelu nagrada u sastavu prof. dr Bojana Obradović, dr Željka Nikitović i dr Smilja Marković, uzimajući u obzir ocene predsedavajućih, tematiku i karakter radova, kao i iskustvo autora, je odlučila da nagrade za usmenu prezentaciju dobiju dva autora i to:

Nenad Lazarević, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu, sa radom:

Raman scattering study of iron-chalcogenide superconductors, N. Lazarević, S. Bogdanović, Hechang Lei, C. Petrović, Z.V. Popović

Sanja Eraković, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa radom:

The bioactivity investigation of electrodeposited silver/hydroxyapatite/lignin coatings in simulated body fluid, Sanja Eraković, Ana Janković, Ivana Matić, Zorica Juranić, Maja Vukašinović-Sekulić, Tatjana Stevanović, Vesna Mišković-Stanković

Za postersku prezentaciju odlučeno je da se nagrade dva autora ocenjena sa najviše bodova i to:

Maria Čebela, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Univerziteta u Beogradu, sa radom:

Reducing the particle size of Bi203 and Fe203 for the synthesis of BiFeO3, Maria Čebela, Marija Prekajski, Mia Omerašević, Branko Matović

Nenad Filipović, Institut tehničkih nauka SANU, sa radom:Synthesis and characterization of selenium nanoparticles in the presence of bovine serum albumin or poly (l-glutamic acid) for biomedical application, Nenad Filipović Magdalena Stevanović, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Dragan P. Uskoković

Svaki učesnik Konferencije je stekao pravo da nakon izloženih rezultata iste publikuje u časopisima Processing and Application of Ceramics i Tehnika – Novi Materijali. Konferencija je za sve učesnike bila bez finansijskog učešća. Zbornik apstrakata konferencije se mogao nedelju dana pre same konferencije naći na internetu na vebsajtovima sva tri organizatora, kao i na pretraživaču Google books, i na takav način ovu Konferenciju učinio dostupnom i vidljivom i van granica naše zemlje.

Tokom konferencije mladi istraživači su razmenjivali svoja iskustva u nauci, a prisustvo afirmisanih starijih istraživača umnogome je uticalo na povećanje kvaliteta diskusija. Prisustvo istraživača iz drugih zemalja omogućilo je umrežavanje domaćih mladih istraživača sa njima i uspostavljanje novih potencijalnih saradnji.

Učesnici iz zemalja širom sveta, kao i predsedavajući, svojim aktivnim učešćem na Konferenciji ne samo da su doprineli poboljšanju kvaliteta skupa, nego su svojim predlozima i novim idejama za organizaciju budućih konferencija, zasigurno učinili značajan korak ka integraciji skupova ovakve vrste u Srbiji ka konferencijama mladih istraživača u Evropi i svetu.

 

 

KONTAKT

Prof. dr Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU