Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

NOVOSTI
9. decembar 2014

 

E & I Nanobiotechnology International Workshop "Physical and chemical characterisation of nano materials: Application to nano medicine"


U periodu od 24. do 26. novembra 2014. godine u okviru zajedničkog centra (JRC) Evropske komisije u Ispri (https://ec.europa.eu/jrc/) održan je skup E & I Nanobiotechnology International Workshop "Physical and chemical characterization of nano materials: Application to nano medicine". Kroz niz interdisciplinarnih foruma prezentovani su i diskutovani osnovni aspekti nano-bio nauka. Fokus ovogodišnjeg radnog sastanka bio je na fizičko-hemijsko-biološkoj karakterizaciji nanomaterijala sa posebnim naglaskom na nanomedicinu:

 • Nanomaterials physical-chemical characterization
 • Methods for measuring the NM surface reactivity, in relation to biological reactions (e.g. blood compatibility)
 • Nanomaterials in vitro characterization
 • Protein adsorption and interactions with nanovectors

Učesnici skupa su bili nacionalni eksperti iz članica EU, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU kao i zemalja koje su povezane programima Horizont 2020.
JRC centar Evropske komisije nalazi se na severu Italije u blizini granice sa Švajcarskom.

Misija (JRC) Centra je da podrži politiku Evropske komisije i nezavisno pruži naučnu i tehničku podršku naučnoj zajednici. Osnovni cilj rada JRC-a je fokusiran ka izgradnji sitema koji omogućava da ostvareni naučni rezultati imaju direktan uticaj na živote građana: na unapređenje zdravlja; sigurnost okruženja; energetsku stabilnost i ekologiju. JRC se oslanja na više od 50 godina radnog i naučnog iskustva. Održivost razvoja svoje ekspertize ostvaruje kroz sedam naučnih instituta:

 • The Institute for Environment and Sustainability (IES)
 • The Institute for Energy and Transport (IET)
 • The Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)
 • The Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC)
 • The Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)
 • The Institute for Transuranium Elements (ITU)
 • The Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)

Naučni rad koji se realizuje u JRC-u je pod direktnom kontrolom Evropske komisije. Osnovne aktivnosti JRC-a su usmerene ka ključnim društvenim izazovima uz stimulisanje inovacija, novih ideja, standarda i načina realizovanja postignutih ciljeva. JRC zapošljava više od 3000 ljudi koji sa sobom donose veštine, talenat, strast i posvećenost u naučnim aktivnostima. Više od 2/3 zaposlenih je angažovano na naučnim projektima dok su ostali zaposleni u administraciji i održavanju infrastrukture. Kroz različite sporazume JRC omogućava pristup svojoj opremi i bazama znanja i drugim istraživačima širom sveta (iz zemalja kandidata za članstvo u EU kao i ostalima). Multidisciplinarnost istraživanja u JRC-u omogućava uključivanje istraživača različitih obrazovnih profila u postojeće i nove programe kroz privremene i stalne mogućnosti rada ili obuke.

Poslednjih godina JRC usmerava svoje aktivnosti ka zemljama bivše Jugoslavije a u oblasti i nano-bio nauka. Na osnovu postignutih rezultata u svojim oblastima izabrani su nacionalni eksperti iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. U okviru redovnih godišnjih radnih sastanaka naučnih radnika iz zemalja članica EU direktno su uključeni naučni radnici iz zemalja bivše Jugoslavije koji ravnopravno prezentuju rezultate postignute u svojim sredinama. Pored usmenih izlaganja na radnim sastancima nizom različitih aktivnosti svim učesnicima se ravnopravno prezentuju mogućnosti otvorene saradnje JRC-a sa učesnicima i njihovim saradnicima, od razmene ideja do mogućnosti korišćenja opreme.

Tokom 2012. kao i 2013. godine  bio sam izabran od strane JRC-a da kao nacionalni ekspert iz nano-bio nauka predstavim rezultate koje sam ostvario u laboratoriji ITN SANU, Beograd:

https://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/nanotechnology/jrc-hosts-international-workshop-on-nanoscale-characterization
https://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/nanotechnology/jrc-hosts-international-workshop-on-recent-advances-in-nanobiotechnology

 

Sredinom 2014. godine takođe sam imao čast da od strane JRC-a budem izabran za nacionalnog eksperta iz nano-bio nauka i u okviru ovogodišnjeg radnog sastanka predstavim najnovije rezultate koje sam ostvario a u okviru rada na projektu III45004. Radni sastanak je počeo 24. novembra a zavrsio se 26. Svako izlaganje je bilo u trajanju od 30-40 minuta.

Program skupa: E & I Nanobiotechnology International Workshop "Physical and chemical characterisation of nano materials: Application to nano medicine":

  H. Stamm /F. Rossi; JRC IHCP, Italy; Welcome. Presentation of the JRC and theme of the workshop

  Session 1: Nanoparticles applications in the medical field

  • Funda Acar Yagci; Koç University, Turkey; Development and characterization of silver sulfide quantum dots for medicine
  • Nenad Ignjatovic; Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbia; The success rate of small particles based on hydroxyapatite in a live environment
  • Albana Halili; Epoka University, Albania; Characterization of Electrospun Nanofibers for Tissue Engineering Applications
  • Yurdanur Turker; Koç University, Turkey; Development of size tunable synthesis of PbX (X = S and Se) Quantum dots Emitting in the NIR-I window
  • Zorica Arsova; Institute for Public Health of the Republic of Macedonia; Nanosensors for continuous monitoring glucose in diabetes
  • Isaac Ojea; JRC IHCP, Italy; Luminescent engineered nanomaterials for combined therapy and biolabelling applications

  Session 2: Physical Chemical characterisation of NP

  • Patrizia Iavicoli; JRC IHCP, Italy; Structural Characterization of Nanoliposomes-Anti Microbial Peptides Complexes
  • Francisco Laborda; University of Zaragoza, Spain; ICP-MS based methods for the analysis of nanomaterials
  • Tajana Preocanin; Faculty of Science, University of Zagreb, Croatia; Surface properties of ceria in aqueous electrolytes solution
  • Uri Raviv; The Hebrew University of Jerusalem, Israel; Solution X-ray Scattering: A Powerful Tool to Aid the Design of Drug-Loaded Liposomes

  Session 3: Physical Chemical characterisation of NP

  • Oren Regev; Ben Gurion University, Israel; Electron Microscopy Imaging of Drug Delivery Systems in Liquid State
  • Valentina Spampinato; JRC IHCP, Italy; ToF-SIMS and XPS characterization of Functionalized Carbon Nano-Onions
  • Arban Uka; Epoka University, Tirana, Albania; Characterization of Reactive Sites on Nanoparticles Employing Carefully Structured Large Samples
  • Cloe Desmet; JRC IHCP, Italy; A 2-D nanoparticle sorter: towards "on-chip" full characterization and quantification of nanoparticles
  • Robin Capomaccio; JRC IHCP, Italy; Physical characterization of protein corona on nanoparticles
  • Lennart Treuel; University of Duisburg-Essen, Germany; Toward a molecular understanding of nanoparticle – protein interactions
  • Serge Stoll; Université de Geneve, Switzerland; Towards a better understanding of interaction mechanisms and thermodynamic properties of nanoparticles interacting with biomacromolecules
  • Stefan Tenzer; University Medical Center Mainz, Germany; Profiling the nanoparticle protein corona using label-free quantitative proteomics
  • Natalie Besley; National Physical Laboratory UK; Shell thickness determination of core-shell nanoparticles
  • Katerina Goracinova; University Ss. Cyril and Methodius, Republic of Macedonia; Biodistribution studies: An essential part of development and optimization studies for targeted drug delivery system

  Session 4: Characterisation (cont’d) and Biological effects

  • Enisa Omanovic Miklicanin; U. Sarajevo, Bosnia; Characterisation of the physical chemical properties of nanoparticles surfaces by the Biological Surface Adsorption index
  • Monica Dias; European Medicines Agency (EMA), UK; EMA perspective on the development of Nanomedicines
  • Ehud Gazit; Tel Aviv University, Israel; Molecular Self-Assembly of Bioorganic Nanoassemblies with Unique Physical and Chemical Properties
  • Agnieszka Kinsner; JRC IHCP, Italy; In vitro testing and dosimetry of nanomaterials
  • Hubert Chassaigne; JRC IHCP, Italy; Multi-omics approach to study the modification in the proteome and metabolome of in vitro cell models exposed to AuNPs
  • C. Granfils; Université Liege, Belgium; In vitro hemocompatibility assessment of Near-IR-Emitting Ag2S Quantum Dots (QD)

Nakon završetka sekcije 2, učesnici skupa su posetili novi laboratorijski prostor jedinice (NanoBio Unit) koja je organizovala radni sastanak. Jedinica je početkom 2014. godine ostvarila nov stambeni i infrastrukturni prostor – višespratnu modernu zgradu od više hiljada kvadrata. Laboratorije su opremljene najmodernijim uređajima poslednje generacije (HR-TEM, SEM, XPS, ToF-MS itd.) organizovanim u dve celine: laboratorije za fizičko-hemijsku karakterizaciju i laboratorije za biološka ispitivanja.

Tokom usmenih izlaganja radnog sastanka održavale su se paralelne poster sekcije. Studenti doktorskih studija (iz Italije, Španije, Rumunije, Francuske itd.) u JRC-u su putem poster prezentacija predstavili svoja istraživanja koja su ostvarili tokom 2014. godine. Aktivne diskusije sa mladim istraživačima, studentima doktorskih studija obeležile su sve poster sekcije.

Svakoga dana nakon završetka sekcija organizovane su svečane večere, gde su se nastavile diskusije o predstavljenim rezultatima u dosta opuštenijoj i neformalnoj atmosferi. Vođene su različite debate o validnosti predstavljenih rezultata, o njihovom značaju i potencijalnom uticaju na nova istraživanja. Razgovaralo se o potencijalnim saradnjama između istraživačkih grupa a najčešće se diskutovalo o novim projektima u okviru akcije Evropske komisije, Horizon 2020.

 

KONTAKT:

Nenad Ignjatović
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
tel.: +381 11 2636 994
e-mail: nenad.ignjatovic@itn.sanu.ac.rs

 


 

 

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU