Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

organizacija instituta

 

U Institutu su zaposlena 33 saradnika: 29 istraživača (od toga su 27 doktori nauka, a dvoje masteri) i četiri lica u stručnim službama.

Upravni odbor i direktor Instituta bave se kako sveobuhvatnim, tako i svakodnevnim upravljanjem Institutom.

Na čelu Instituta se nalazi Upravni odbor, koga imenuje Predsedništvo SANU, i Direktor Instituta, koji rukovodi Institutom kao poslovodni organ.

Članovi Upravnog odbora su:

Vršilac dužnosti direktora Instituta je dr Miloš Tomić.

Stručne, administrativne, tehničke, finansijske, pravne, opšte i druge poslove za potrebe Instituta obavlja Sekretarijat Instituta.

Institut ima Biblioteku koja služi kao izvor naučnih informacija i naučne i stručne literature saradnicima Instituta.

Oblasti istraživanja

  1. Novi materijali i nanotehnologije
  2. Novi poluprovodnički materijali i senzori
  3. Robotika, mehatronika i aktivni sistemi upravljanja
  4. Metalne konstrukcije u građevinarstvu

 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU