Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

naucno istrazivacki projekti

 

Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije  finansira sledeće projekte u kojima je Institut koordinator ili realizator istraživanja:

A) iz osnovnih istraživanja

  1. Projekat 142006: Sinteza funkcionalnih materijala sa kontrolisanom strukturom na molekularnom i nano nivou

Rukovodilac projekta prof. dr Dragan Uskoković
Koordinator ITN SANU


R.br.

Ime i prezime saradnika

Meseci

Zvanje

1

Dragan Uskoković

12

Naučni savetnik

2

Nenad Ignjatović

12

Viši naučni saradnik

3

Smilja Marković

12

Istraživač saradnik

4

Dragana Jugović

12

Istraživač saradnik

5

Magdalena Stevanović

12

Istraživač saradnik

6

Ljiljana Kandić

12

Istraživač pripravnik

7

Ana Čeliković

12

Istraživač pripravnik

8

Ivana Jovanović

12

Istraživač pripravnik

9

Marija Jevtić

12

Istraživač pripravnik

10

Zoran Stojanović

 

Istraživač pripravnik

  1. Projekat 142011: Proučavanje međuzavisnosti u trijadi “sinteza-struktura-svojstva” za funkcionalne materijale

Rukovodilac projekta akademik Momčilo M. Ristić
Koordinator ITN SANU


R.br.

Ime i prezime saradnika

Meseci

Zvanje

1

Momčilo M. Ristić

0

Redovni profesor

2

Nebojša Labus

12

Istraživač saradnik

3

Nina Obradović

12

Istraživač saradnik

4

Tamara Ivetić

12

Istraživač saradnik

5

Suzana Stevanović

12

Istraživač pripravnik

  1. Projekat 142010: Sinteza, karakterizacija i aktivnost organskih i koordinacionih jedinjenja i njihovih primena u (bio) nanotehnologiji

      Rukovodilac prof. dr. Ivan Juranić (dr Olivera Milošević)
Koordinator Hemijski fakultet Beograd


R.br.

Ime i prezime saradnika

Meseci

Zvanje

1

Olivera Milošević

12

Naučni savetnik

2

Lidija Mančić

12

Naučni saradnik

3

Katarina Marinković

12

Istraživač pripravnik

  1. Projekat 142030: Strukturna i funkcionalna hemija nekih prelaznih i postprelaznih elemenata

Rukovodilac projekta prof. dr Dejan Poleti (dr Miodrag Zdujić)
Koordinator Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Saradnik na projektu: dr Miodrag Zdujić, viši naučni saradnik, 12 meseci

  1. Projekat 142038: Sinteza, karakterizacija i primena nanostrukturnih katalizatora na različitim nosačima u gorivnim spregovima, elektrolizi vode i elektroorganskoj sintezi

Rukovodilac projekta prof. dr Nedeljko Krstajić (dr Ljiljana Gajić-Krstajić)
Koordinator Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd


R.br.

Ime i prezime saradnika

Meseci

Zvanje

1

Ljiljana Gajić-Krstajić

12

Viši naučni saradnik

2

Tomislav Trišović

6

Naučni saradnik

  1. Projekat 142044: Modifikacija metalnih i nemetalnih materijala elektroprovodnim polimerima za primenu u novim tehnologijama

Rukovodilac projekta prof. dr Branimir Grgur (dr Tomislav Trišović)
Koordinator Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd


R.br.

Ime i prezime saradnika

Meseci

Zvanje

1

Vedrana Marinović

12

Viši naučni saradnik

2

Tomislav Trišović

6

Naučni saradnik

3

Branimir Jugović

12

Istraživač saradnik 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU