Logo ITN SANU

 

 
CENTRI I ODELJENJA
Novi materijali i nanotehnologije
Poluprovodnici i senzori
Robotika, mehatronika
Metalne konstrukcije u građevinarstvu

ENGLISH

 

Digitalni repozitorijum

Projekti: tehnoloŠki razvoj

 

Projekat TR32008: „Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine“
Rukovodilac projekta dr Dana Vasiljević-Radović, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
12/T1
VNS

 

Projekat TR32019: „Merenja u konceptu “pametne” distributivne mreže“
Rukovodilac projekta dr Zoran Mitrović, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
10/T4
NSR

 

Projekat TR37001: „Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu“

Rukovodilac projekta dr Mile Bugarin, viši naučni saradnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
2/A1
NSV
2.
2/A3
NSV

 

PROJEKAT TR35003: „Istraživanje i razvoj ambijentno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika“

Rukovodilac projekta prof. dr Veljko Potkonjak, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Redni broj
Saradnici na projektu
Kateg.
Zvanje
1.
7/T4
IPR
2.
Antonina Aleksić
12/T4
IPR

 

 


 
 
   
Copyright © 2020 Institut tehničkih nauka SANU