Мисија и визија

75 година ИТН САНУ (1947-2022)
75 година ИТН САНУ (1947-2022)
75 година ИТН САНУ (1947-2022)

 

Мисија Института техничких наука САНУ је да подстиче и унапређује основна и примењена истраживања у области техничко-технолошких и природних наука која се баве развојем мулифункционалних наноструктурних материјала, биоматеријала, сензорских система и фотонапонских извора енергије.

Циљ истраживања је развој иновативних технологија које се могу применити у привреди и друштву, као и промовисање високих технологија на националном и међународном плану.

Институт темељи своје активности на високим академским и етичким вредностима, на принципима отворене науке и на одговорном доприносу друштву.

Визија Института је да:

  • постане међународно препознатљив у области проучавања и примене широког спектра високих технологија,
  • развија иновативне технологије кроз висококвалитетна истраживања и да их преноси у индустријски сектор,
  • развија нове моделе који интегришу истраживања, образовање и иновације у домену академских и индустријских истраживања,
  • учествује у унапређивању студијских програма и развоју научног подмлатка,
  • служи као инкубатор за настајање компанија, ослањајући се на истраживања која се реализују у Институту,
  • промовише високе технологије на националном и међународном плану.