Запослени

 

Научни саветници

др Милош Томић, научни саветник, директор

др Лидија Манчић, научна саветница, заменица директора

проф. др Ненад Игњатовић, научни саветник

др Бранимир Југовић, научни саветник

др Томислав Тришовић, научни саветник

др Нина Обрадовић, научна саветница

др Смиља Марковић, научна саветница

др Магдалена Стевановић, научна саветница

др Драгана Југовић, научна саветница

др Небојша Лабус, научни саветник

др Дарко Косановић, научни саветник

др Илија Стефановић (радни однос у мировању)

 

Виши научни сарадници

др Александар Радоњић, виши научни сарадник

др Лана Поповић Манески, виша научна сарадница

др Сузана Филиповић, виша научна сарадница

др Милош Миловић, виши научни сарадник

др Љиљана Веселиновић, виша научна сарадница

др Марина Вуковић, виша научна сарадница

др Александар Митрашиновић, виши научни сарадник

др Зоран Стојановић, виши научни сарадник

 

Научни сарадници

др Ана Станковић, научна сарадница

др Маја Кузмановић, научна сарадница

др Илија Батас Бјелић, научни сарадник

др Ненад Филиповић, научни сарадник

др Јелена Живојиновић, научна сарадница

др Ивана Динић, научна сарадница

др Адриана Пелеш Тадић, научна сарадница

др Јелена Вујанчевић, научна сарадница

 

Истраживачи-сарадници

Нина Томић, истраживачица-сарадница

Катарина Алексић, истраживачица-сарадница

 

Истраживачи-приправници

Сара Лукач, истраживачица-приправница

 

Стручне службе

Александра Стојичић, секретарка

Мила Андонов, шефица рачуноводства

Виолета Јовановић, самостална сарадница у рачуноводству

Милица Шевкушић, библиотекарка