Uređaj za simultanu termogravimetrijsku i diferencijalnu termijsku analizu /diferencijalnu skanirajuću kalorimetriju

SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC

 

Uređaj za simultanu termogravimetrijsku i diferencijalnu termijsku analizu /diferencijalnu skanirajuću kalorimetriju SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC

Glavna karakteristika ovog uređaja je mogućnost detaljne analize materijala u jednom eksperimentu. Povezivanjem nosača uzorka za DTA ili DSC analizu na osetljivu termovagu, omogućeno je paralelno praćenja promene temperature / toplotnog fluksa uzorka i njegove mase tokom kontrolisanog temperaturnog tretmana.

Detaljnije: https://www.labwrench.com/equipment/10275/setaram-instrumentation-setsys-evolution-dta-dsc