Zaposleni

 

Naučni savetnici

dr Miloš Tomić, naučni savetnik, direktor

dr Lidija Mančić, naučna savetnica, zamenica direktora

prof. dr Nenad Ignjatović, naučni savetnik

dr Branimir Jugović, naučni savetnik

dr Nina Obradović, naučna savetnica

dr Tomislav Trišović, naučni savetnik

dr Smilja Marković,  naučna savetnica

dr Magdalena Stevanović,  naučna savetnica

dr Dragana Jugović, naučna savetnica

dr Nebojša Labus, naučni savetnik

dr Darko Kosanović, naučni savetnik

dr Ilija Stefanović (radni odnos u mirovanju)

 

Viši naučni saradnici

dr Aleksandar Radonjić, viši naučni saradnik

dr Lana Popović Maneski,  viša naučna saradnica

dr Suzana Filipović, viša naučna saradnica

dr Miloš Milović, viši naučni saradnik

dr Ljiljana Veselinović, viša naučna saradnica

dr Marina Vuković, viša naučna saradnica

dr Aleksandar Mitrašinović, viši naučni saradnik

dr Zoran Stojanović, viši naučni saradnik

 

Naučni saradnici
 

dr Ana Stanković,  naučna saradnica

dr Maja Kuzmanović,  naučna saradnica

dr Ilija Batas Bjelić, naučni saradnik

dr Nenad Filipović, naučni saradnik

dr Jelena Živojinović,  naučna saradnica

dr Ivana Dinić, naučna saradnica

dr Adriana Peleš Tadić, naučna saradnica

dr Jelena Vujančević,  naučna saradnica

 

Istraživači-saradnici

Nina Tomić, istraživačica-saradnica

Katarina Aleksić, istraživačica-saradnica

 

Istraživači-pripravnici

Sara Lukač, istraživačica-pripravnica

 

Stručne službe

Aleksandra Stojičić, sekretarka

Mila Andonov, šefica računovodstva

Violeta Jovanović, samostalna saradnica u računovodstvu

Milica Ševkušić, bibliotekarka