Konferencije

 

Konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo materijala

Od 2002. do 2006. godine, Institut je organizovao pet Seminara mladih istraživača Nauka i inženjerstvo materijala. Seminari su 2007. godine prerasli u Konferenciju mladih istraživača Nauka i inženjerstvo materijala, koja od 2011. ima međunarodni karakter. Skupovi se organizuju u saradnji sa Društvom za istraživanje materijala Srbije, a održavaju se svake godine u decembru, u SANU.

 

Konferencija Srpskog keramičkog društva Advanced Ceramics and Application

Od 2012. godine Institut je suorganizator godišnjih međunarodnih konferencija Srpskog keramičkog društva Advanced Ceramics and Application.

 

Od 1995. do 2010. godine, Institut je u saradnji sa Društvom za istraživanje materijala organizovao 12 YUCOMAT konferencija.

Od 2010. do 2012. godine Institut je bio jedan od tri suorganizatora godišnje međunarodne konferencije ModTech, zajedno sa Fakultetima za tehnologije u proizvodnji mašina Tehničkog univerziteta „Đorđe Asači“ iz Jašija u Rumuniji i Tehničkog univerziteta Moldavije iz Kišinjeva.