Biblioteka

Kontakt

Telefon: 011/26 36 994, lok. 103
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Bibliotekar: Milica Ševkušić

Radno vreme: radnim danima 8.00-16.00

 

Biblioteka Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti po svojoj nameni spada u specijalnizovane biblioteke namenjene užem krugu korisnika. Namenjena je prevashodno saradnicima instituta, ali je dostupna i istraživačima iz drugih institucija.

Biblioteka je osnovana 1948. godine u okviru Mašinskog instituta Srpske akademije nauka. Nakon dugog perioda stagnacije krajem osamdesetih i tokom devedesetih godina XX veka, ponovo je počela s radom 2007. godine.

Fond biblioteke čine monografske publikacije, zbornici radova naučnih skupova, stručna periodika, monografske serije, zbornici apstrakata, digitalna izdanja, dijapozitivi i video-zapisi. Biblioteka poseduje i zbirku referentnih publikacija (rečnika, enciklopedija i dr.), kao i i zbirku magistarskih i doktorskih radova saradnika institita.

Bibliotečko poslovanje je automatizovano i radi se u programu WINISIS. Katalog biblioteke nije dostupan online.

Biblioteka ima pristup elektronskim izdanjima velikog broja stranih knjiga i časopisa preko Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON).

U Biblioteci se organizuju programi obuke istraživača zaposlenih u Institutu u oblasti sistema komunikacije u nauci, korišćenja izvora naučnih informacija i specijalizovanih alata.

Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU je jedan je od osnivača Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije.

 

Digitalni repozitorijum

Biblioteka održava institucionalni repozitorijum Instituta tehničkih nauka SANU i pruža podršku u sprovođenju nacionalnih i institucionalnih politika otvorene nauke.

U maju 2013. godine Biblioteka ITN SANU je počela sa radom na uspostavljanu digitalnog repozitoriujma. Osnovu repozitorijuma činio je softver Opus 4, koji je izradio Centar za informacionu tehniku Konrad Cuze iz Berlina, a baza podataka se nalazila na serveru Instituta tehničkih nauka SANU. U repozitorijum su deponovana izdanja Instituta i radovi saradnika.

Repozitorijum ITN SANU uspostavljen 2013. godine

 

Od juna 2017. godine Biblioteka učestvuje u formiranju Digitalnog arhiva izdanja SANU – DAIS, zajedničkog digitalnog repozitorijuma Srpske akademije nauka i umetnosti i njenih instituta. U aprilu 2018. napuštena je prvobitna platforma (Opus4) i repozitorijum je u potpunosti integrisan u DAIS.

Softversku platformu DAIS-a (DSpace) obezbedio je Računarski centar Univerziteta u Beogradu. Platforma je prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija: usklađena je sa zahtevima Evropske komisije u vezi otvorenog pristupa publikacijama i omogućava diseminaciju reziltata naučnog rada kroz OpenAire, BASE, CORE, WorldCat i Google Scholar.

 

Kolekcije ITN SANU u DAIS-u, digitalnom repozitorijumu SANU i njenih instituta

 

Publikacije ITN SANU u DAIS-u

Publikacije ITN SANU u eksternoj aplikaciji Autori, projekti, publikacije (APP)

Uputstvo za korisnike (PDF)