Hidrotermalni reaktori

Mali hidrotermalni reaktori sa autogenim pritiskom i spoljnim grejačem za sintezu nanočestica različite morfologije

 

hidrotermalni reaktori u laboratoriji ITN SANU