Uređaj za termomehaničku analizu

SETSYS Evolution TMA

SETSYS Evolution TMA

Proizvođač: SETARAM Instrumentation

Detaljnije: https://web.archive.org/web/20150303121400/http://www.setaram.com/SETSYS-Evolution-TMA.htm

 

Uređaj za termomehaničku analizu SETSYS Evolution TMA, vertikalnog dizajna. Princip rada ovog uređaja se zasniva na praćenju promena dimenzije (ili odgovarajućih fizičkih osobina materijala koje su povezane sa promenom dimenzija) tokom njegovog kontrolisanog zagrevanja. Kada se radi o dilatometriji, uređaj može raditi praktično bez primene mehaničkog opterećenja (kontakt-opterećenje 5 g), što omogućava precizno praćenje i najmanjih promena dimenzija uzorka bez uticaja na samu promenu.