Rendgenski difraktometar

 Philips PW1050 X-ray diffractometer

 Philips PW1050 X-ray diffractometer

Rendgenski difraktometar za proučavanje kristalne strukture