Инфрацрвени спектрометар са Фуријеовом трансформацијом

Thermo Scientific Nicolet iS10

 

FTIR

FTIR спектрометар, произвођача Thermo Scientific, модел Nicolet iS10, спада у ред уређаја високих перформанси, и у својој основној конфигурацији конструисан је за рад у средњој инфрацрвеној области (опсег таласних бројева 4000-400 1/cm). Поред мерења узорака у чврстом и течном стању у трансмисионом моду, овај уређај омогућава прикупљање инфрацрвених спектара прахова, гелова, као и узорака танких филмова у рефлексионом моду, тзв. ометена тотална рефлексија (Attenuated Total Reflectance – ATR). ATR техника узорковања је брза, недеструктивна и не захтева припрему узорака.

Детаљније: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/IQLAADGAAGFAHDMAPC