Уређај за симултану термогравиметријску и диференцијалну термијску анализу /диференцијалну сканирајућу калориметрију

SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC

 

Уређај за симултану термогравиметријску и диференцијалну термијску анализу /диференцијалну сканирајућу калориметрију SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC

Главна карактеристика овог уређаја је могућност детаљне анализе материјала у једном експерименту. Повезивањем носача узорка за DTA или DSC анализу на осетљиву термовагу, омогућено је паралелно праћења промене температуре / топлотног флукса узорка и његове масе током контролисаног температурног третмана.

Детаљније: https://www.labwrench.com/equipment/10275/setaram-instrumentation-setsys-evolution-dta-dsc