Књига апстраката 21. конференције младих истраживача „Наука и инжењерство материјала“

Књига апстраката 21. конференције младих истраживача „Наука и инжењерство материјала“ је објављена, а дигитална копија се може преузети из институционалног репозиторијума Института техничких наука САНУ.

Конференција младих истраживача „Наука и инжењерство материјала“ се организује у сарадњи са Друштвом за истраживање материјала Србије, уз финансијску подршку Министарства науке, технолошког развоја, и иновација и одржава се од 29. новембра до 1. децембра 2023. године у Српској академији наука и уметности. Конференција је посвећена темама као што су биоматеријали, наука о животној средини, материјали за фотонапонске ћелије, наноматеријали итд.

Од 2002. до 2006. године, Институт је организовао пет Семинара младих истраживача Наука и инжењерство материјала. Семинари су 2007. године прерасли у Конференцију младих истраживача Наука и инжењерство материјала, која од 2011. има међународни карактер.

 

Преузимање књиге апстраката

Више информација о конференцији