Посета и предавање др Владане Вукојевић

Др Владана Вукојевић, са Института Каролинска, Одељење за клиничку неуронауку – Центар за молекуларну медицину (Стокхолм, Шведска), посетила је Институт техничких наука САНУ 16. априла 2024. године и том приликом је одржала предавање у Палати САНУ.

Др Владана Вукојевић je ванредни професор биохемије на Медицинском универзитету Каролинска институтa у Стокхолму и гостујући професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду. Њена интердисциплинарна истраживања обухватају биофизичку хемију, оптику/фотонику, ћелијску биологију и молекуларну медицину, као и развој напредних аналитичких метода за карактеризацију процеса реакције-дифузије у живим ћелијама и сецирање кинетичких механизама кроз које се комплексне биолошке функције, као што су експресија гена или трансдукција сигнала, појављују на ћелијском нивоу. Ова истраживања имају за циљ до објасне како живи организми прилагођавају своја унутрашња стања услед промене стимуланса из околине и зашто су ови механизми поремећени код болести.

vv 0424

Предавање је било посвећено флуоресцентној корелационој спектроскопији (FCS), квантитативној аналитичкој методи, и њеној примени у биомедицинским истраживањима за недеструктивну карактеризацију молекуларне концентрације, величине и интеракција молекула у раствору и у живим ћелијама. Након осврта на теоријске основе на којима FCS почива, приказана су два примера из основних и транслационих истраживања. Било је речи о даљем развоју ове спектроскопске методе.