Uređaj za diferencijalnu skanirajuću kalorimetriju

DSC 131 Evo (-170 do 700 °C)

 

}

Glavne karakteristike ovog uređaja su visoka rezolucija u detekciji promene toplotnog fluksa tokom zagrevanja uzorka ( ≥0,8 μW); mala količina uzorka potrebna za jedan eksperiment (1-5 mg); i mogućnost snimanja u subambijetalnim uslovima, što je posebno važno za biološke uzorke i polimere. Uzorci mogu biti u vidu praha, filma, vlakana, viskozne tečnosti itd.

Detaljnije: https://web.archive.org/web/20150517071659/http://www.setaram.com/DSC131-evo.htm