Poseta Indijskom tehnološkom univerzitetu u Rurkiju

Dr Miloš Tomić, naučni savetnik i direktor ITN SANU, i dr Ilija Batas Bjelić, naučni saradnik, nalaze se u poseti Indijskom tehnološkom univerzitetu u Rurkiju, Indija, sa kojim ITN SANU realizuje projekat bilateralne saradnje pod nazivom Prognoza proizvodnje fotonaponskih elektrana zasnovana na mašinskom učenju za podršku integraciji u mreže u različitim klimatskim zonama širom Srbije i Indije.

Na predavanjima koja će održati 26. februara 2024. godine na Odeljenju za hidroenergiju i obnovljive izvore energije, dr Tomić i dr Batas Bjelić će kolege iz Indije upoznati sa rezultatima istraživanja koja se realizuju u ITN SANU. Teme predavanja su:

  • Praćenje efikasnosti fotonaposnkih sistema u ITN SANU (Srbija) (dr Miloš Tomić)
  • Održivi energetski sistemi budućnosti sa najnižim troškovima zasnovani na teoriji optimalnosti (dr Ilija Batas Bjelić)

  predavači i najava predavanja