Nanotehnologije u službi regenerativne medicine

U emisiji Naučni portal emitovanoj 5. maja 2023. godine okviru Obrazovno-naučnog programa Radio-televizije Srbije, prof. dr Nenad Ignjatović, naučni savetnik Instituta tehničkih nauka SANU, govorio je o primeni nanočestica u oblasti zdravlja i regenerativne medicine. Nanočestični sistemi na bazi kalcijum-fosfata sintetisani i dizajnirani u ITN SANU, primenjeni su kao nosači matičnih ćelija a za potencijalnu primenu u rekonstruktivnoj i regenerativnoj stomatologiji.