Poseta i predavanje dr Vladane Vukojević

Dr Vladana Vukojević, sa Instituta Karolinska, Odeljenje za kliničku neuronauku – Centar za molekularnu medicinu (Stokholm, Švedska), posetila je Institut tehničkih nauka SANU 16. aprila 2024. godine i tom prilikom je održala predavanje u Palati SANU.

Dr Vladana Vukojević je vanredni profesor biohemije na Medicinskom univerzitetu Karolinska instituta u Stokholmu i gostujući profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Njena interdisciplinarna istraživanja obuhvataju biofizičku hemiju, optiku/fotoniku, ćelijsku biologiju i molekularnu medicinu, kao i razvoj naprednih analitičkih metoda za karakterizaciju procesa reakcije-difuzije u živim ćelijama i seciranje kinetičkih mehanizama kroz koje se kompleksne biološke funkcije, kao što su ekspresija gena ili transdukcija signala, pojavljuju na ćelijskom nivou. Ova istraživanja imaju za cilj do objasne kako živi organizmi prilagođavaju svoja unutrašnja stanja usled promene stimulansa iz okoline i zašto su ovi mehanizmi poremećeni kod bolesti.

vv 0424

Predavanje je bilo posvećeno fluorescentnoj korelacionoj spektroskopiji (FCS), kvantitativnoj analitičkoj metodi, i njenoj primeni u biomedicinskim istraživanjima za nedestruktivnu karakterizaciju molekularne koncentracije, veličine i interakcija molekula u rastvoru i u živim ćelijama. Nakon osvrta na teorijske osnove na kojima FCS počiva, prikazana su dva primera iz osnovnih i translacionih istraživanja. Bilo je reči i o daljem razvoju ove spektroskopske metode.