Уређај за диференцијалну сканирајућу калориметрију

DSC 131 Evo (-170 до 700 °C)

 

Главне карактеристике овог уређаја су висока резолуција у детекцији промене топлотног флукса током загревања узорка ( ≥0,8 μW); мала количина узорка потребна за један експеримент (1-5 mg); и могућност снимања у субамбијеталним условима, што је посебно важно за биолошке узорке и полимере. Узорци могу бити у виду праха, филма, влакана, вискозне течности итд.

Детаљније: https://web.archive.org/web/20150517071659/http://www.setaram.com/DSC131-evo.htm