Опрема за оптичку карактеризацију материјала

Опрема за оптичку карактеризацију материјала у лабораторији ИТН САНУ

Мерење апсорпције, рефлексије (УВ-ВИС), луминесценције побудом 405 и 980 нм, квантне ефикасности

Спектрометар- BWTEK 

Ласер M Series 980 nm Dragon Lasers

Ласер M Series 405 nm Dragon Lasers

УВ/ВИС / НИР лампа Edmund optics

Интегрална сфера Edmund optics

Рефлексиона сфера Edmund optics