УВ-ВИС спектрофотометар

Cintra 101 UV-VIS

UV-VIS

Произвођач: GBC Scientific Equipment

Детаљније: https://photos.labwrench.com/equipmentManuals/9427-3591.pdf