Рендгенски дифрактометар

 Philips PW1050 X-ray diffractometer

 Philips PW1050 X-ray diffractometer

Рендгенски дифрактометар за проучавање кристалне структуре