Бокс за рад у контролисаној атмосфери

Plas Labs Basic Glove box 818-GB

Plas Labs Basic Glove box 818-GB

Произвођач: Plas Labs

Детаљније: https://plas-labs.com/products/glove-boxes/818-series