Уређаји за спреј пиролизу и Пиросол процес

Uređaji za sprej pirolizu i Pirosol proces

Синтеза сферичних субмикронских честица и деопозиција  филмова ултразвичним распршивањем раствора