Група за мултифункционалну керамику, синтеровање и композитне материјале

Истраживања утицаја параметара синтезе на процес добијања керамичких и композитних материјала са унапред задатим својствима у системима на бази титан-диоксида, цинк-оксида и ултратврдих карбида и борида.

Оптимизација процеса механичке активације прахова и моделовање процеса синтеровања са циљем добијања жељеног фазног састава и микроструктуре, као и електричних, магнетних, оптичких и механичких својстава финалног производа.

Утврђивање утицаја параметара синтезе и адитива на фотоактивност титаната и ефикасности адсорбције тешких метала коришћењем композита на бази полимер/оксид метала.

Карактеризација композита на бази PVDF и израда сензора за примену у MEMS технологији.