др Нина Обрадовић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

P 360 Неорганска хемија

P 250 Кондензоване материје: структура, термичке и механичке карактеристике, кристалографија, фазна равнотежа

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1977. године у Београду.

 • Магистаратура: 2005. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију
  Тема: Проучавање синтеровања система ZnO-TiO2 
 • Основне студије: 2001. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију
  Тема: Испитивање константи дисоцијације тирозина и могућности комплексирања са Sn(II)-јоном 

 

Научна и истраживачка звања

2017-  научни саветник

2012-2017. виши научни сарадник

2008-2012. научни сарадник

2005-2008. истраживач-сарадник

2002-2005. истраживач-приправник

У институту је запослена од 1. 10. 2002.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Нине Обрадовић је оријентисана ка процесирању прахова, синтези и физичкохемијској карактеризацији мултифункционалних керамичких материјала.  Ултратврде керамике своју примену налазе у изради панцира и у авио-индустрији, док се неке користе и у електронској индустрији. Порозне керамике имају своју примену као филтери у пречишћавању воде. Др Нина Обрадовић се посебно бави испитивањем везе између структурних, електричних и механичких својстава синтерованих материјала.

Кључне речи: оксиди, наноструктурни прахови, механичка активација, синтеровање, карактеризација материјала, својства материјала, примена материјала

 

Научно и стручно усавршавање

 • 2023. три месеца, научно усавршавање на  Универзитету за науку и технологију у Мисурију, САД
 • 2022. три месеца, научно усавршавање на  Универзитету за науку и технологију у Мисурију, САД
 • 2021. три месеца, научно усавршавање на  Универзитету за науку и технологију у Мисурију, САД
 • 2020. три месеца, научно усавршавање на Универзитету за науку и технологију у Мисурију, САД
 • 2017. DAAD стипендија, три месеца у Институту за производне технологије керамичких компонената и композита Универзитета у Штутгарту, Немачка
 • 2017. један месец, научно усавршавање на Централном универзитету Северне Каролине, САД

 

Ангажованост у формирању научних кадрова  

Предавач и професор на докторским студијама
 • Предаје Термалну анализу-методе и примена и Процесирање керамичких материјала на докторским студијама, Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Менторски рад

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Уређивање часописа
Рецензент радова у часописима

Science of Sintering, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Alloys and Compounds, Ceramics International, Powder Technology, Journal of American Ceramic Society, Electrochemical and Solid State Letters, Processing and Application of Ceramics, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Material Science, Termochimica Acta, Journal of Advanced Ceramics, International Journal of Mechanical Sciences, Molecules, Materials, Техника, Journal of the Indian Chemical Society 

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Члан Одбора за материјале САНУ, 2022-
 • Члан Научног савета Фонда за науку Републике Србије, 2019-2021.
 • Члан Управног одбора Института техничких наука САНУ, 2011-2018.
 • Чланица више комисија за утврђивање испуњености услова за избор у истраживачка и научна звања ИТН САНУ
 • Члан Комисије за праћење рада запослених у научним и истраживачким звањима Институту 
Стручна и научна друштва 
 • Српско керамичко друштво (председница)
 • Друштво физикохемичара Србије
 • Америчко керамичко друштво
 • ЕТРАН

 

Одабране публикације

 •  Obradović, N.; Feng, L.; Filipović, S.; Mirković, M.; Kosanović, D.; Rogan, J.; Fahrenholtz, W. G. Effect of Mechanical Activation on Carbothermal Synthesis and Densification of ZrC. Journal of the European Ceramic Society 2023, 43 (16), 7306–7313. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.08.007.
 •  Stanfield, A. D.; Smith, S. M.; Filipović, S.; Obradović, N.; Buljak, V.; Hilmas, G. E.; Fahrenholtz, W. G. Final‐stage Densification Kinetics of Direct Current–Sintered ZrB 2. J Am Ceram Soc. 2023, 106 (10), 5654–5661. https://doi.org/10.1111/jace.19212.
 •  Corlett, C. A.; Obradovic, N.; Watts, J. L.; Bohannan, E. W.; Fahrenholtz, W. G. Synthesis, Densification, and Cation Inversion in High Entropy (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)Al 2 O 4 Spinel. Journal of Asian Ceramic Societies 2023, 11 (3), 330–337. https://doi.org/10.1080/21870764.2023.2227535.
 •  Silvestroni, L.; Gilli, N.; Sangiorgi, A.; Corozzi, A.; Filipović, S.; Obradović, N.;  Ortiz-Membrado, L.; Jiménez-Piqué, E.; Fahrenholtz, W. G. Multi-phase (Zr,Ti,Cr)B2 solid solutions: preparation, multi-scale microstructure and local properties, Journal of Advanced Ceramics 2023, 12 (2), 414–431. https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220695.
 •  Obradovic, N.; Fahrenholtz, W. G.; Corlett, C.; Filipovic, S.; Nikolic, M.; Marinkovic, B. A.; Failla, S.; Sciti, D.; Di Rosa, D.; Sani, E. Microstructural and Optical Properties of MgAl2O4 Spinel: Effects of Mechanical Activation, Y2O3 and Graphene Additions. Materials 2021, 14 (24), 7674. https://doi.org/10.3390/ma14247674.
 •  Obradović, N.; Rusmirović, J.; Filipović, S.; Kosanović, D.; Marinković, A.; Radić, D.; Pavlović, V. Porous Cordierite-Supported Polyethyleneimine Composites for Nickel(II) and Cadmium(II) Ions Removal. DWT 2020, 192, 283–296. https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25736.
 •  Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Marković, S.; Blagojević, V.; Lević, S.; Savić, S.; Đorđević, A.; Pavlović, V. Formation Kinetics and Cation Inversion in Mechanically Activated MgAl2O4 Spinel Ceramics. J Therm Anal Calorim 2020, 140 (1), 95–107. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08846-w.
 •  Obradović, N.; Fahrenholtz, W. G.; Filipović, S.; Marković, S.; Blagojević, V.; Lević, S.; Savić, S.; Đorđević, A.; Pavlović, V. Formation Kinetics and Cation Inversion in Mechanically Activated MgAl2O4 Spinel Ceramics. J Therm Anal Calorim 2020, 140 (1), 95–107. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08846-w.
 •  Obradović, N.; Pavlović, V.; Kachlik, M.; Maca, K.; Olćan, D.; Đorđević, A.; Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Pavlović, V. Processing and Properties of Dense Cordierite Ceramics Obtained through Solid-State Reaction and Pressure-Less Sintering. Advances in Applied Ceramics 2019, 118 (5), 241–248. https://doi.org/10.1080/17436753.2018.1548150.
 •  Obradović, N.; Gigov, M.; Ðorđević, A.; Kern, F.; Dmitrovic, S.; Matović, B.; Ðorđević, A.; Tshantshapanyan, A.; Vlahović, B.; Petrović, P.; Pavlović, V. Shungite - a Carbon-Mineral Rock Material: Its Sinterability and Possible Applications. PAC 2019, 13 (1), 89–97. https://doi.org/10.2298/PAC1901089O.
 •  Obradovic, N. Synthesis of Cordierite-Based Ceramics: monograph; Belgrade : Academic Mind, 2016.

 

Остали резултати

Техничка решења
 • Техничко решење Antonije Đorđević, Jovana Perović, Nina Obradović, Dragan Olćan, Jelena Dinkić, Marija Stevanović, Slobodan Savić, Aleksandra Krneta, Miodrag Tasić, Nikola Basta, Milka Potrebić, Milan Ilić, Dejan Tošić, Branko Kolundžija, Chamber for measurement of relative permittivity and loss tangent of dielectrics, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, пројекат TР32005, 2018.

Награде
 • 2021. Награда за најбољу постер презентацију на конференцији ACA IX конференција за постер Nebojša Mitrović, Borivoje Nedeljković, Nina Obradović, Magnetic features of MnZn ferrite for electronic applications
 • 2021. Награда Outstanding young TA & C researcher in Central & Eastern Europe, VI конференција TEEC-TAC, Сплит, Хрватска
 • 2016. Награда друштва ЕТРАН за најбољи рад у оквиру секције, Antonije Đorđević, Jelena Dinkić, Marija Stevanović, Dragan Olćan, Suzana Filipović, Nina Obradović, Measurement of permittivity of solid and liquid dielectrics in coaxial chambers
 • 2009. Награда Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију у 2007/2008 години.
 • 2005. Награда Југословенског друштва за материјале за најбољу магистарску тезу
 • 2004. Награда The top of synthesis and sintering за успешан рад у области синтеровања за рад представљен на међународној конференцији Mechanochemical Synthesis and Sintering, Новосибирск, Русија.
 • 2001. Награда за најбољи научноистраживачки рад у 2000/2001, Природно-математички факултет Универзитета у Београду, за рад Marking of tyrosine with Tc99m, аутори: Д. Јанковић, Д. Ђокић, Н. Мандић-Обрадовић, Т. Максин.